Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Traktor med gödseltank med slangspridning på släp

Foto: Janne Andersson

Nya fosforgödselräkenskaper i Danmark

07 december 2018

I den nya danska Livsmedelsstrategin görs gödselspridningsreglerna om och skärps. Det nya taket för tillåten fosforgödsling på gris- och mjölkgårdar blir 35 respektive 30 kg fosfor per hektar. Det kan jämföras med den svenska regeln på max 22 kg fosfor per hektar.

Med den nya danska Livsmedelsstrategin – Landbrugspakke ändras de gamla djurtäthetsreglerna radikalt. Istället för djurenhetsbegreppet införs en reglering på mängden fosfor som får spridas per hektar. I tabellen nedan framgår de nya gränserna. För gödsel från slaktsvin skärps de något från 39 till 35 kg fosfor per hektar. För gödsling med bara handelsgödsel är gränsen satt till max 30 kg fosfor per hektar. Om både handelsgödsel och stallgödsel används på gården räknas arealbehovet var för sig.

Räkna och rapportera

Om det på en gård med slaktgrisar produceras 5 000 kg fosfor i gödsel behövs det 143 hektar spridningsareal (5 000/35). Om det dessutom på gården sprids 800 kg fosfor med handelsgödsel behövs ytterligare 27 hektar (800/30). I slutet av planperioden måste lantbrukaren rapportera in på en hemsida hur mycket fosfor som producerats på gården, om gödsel har mottagits och vilken areal som funnits till buds. Där finns också ett hjälpmedel i form av ett fosforberäkningsverktyg.

Mindre fosfor nära känsliga vattenområden

Från och med 2018/2019 skärps fosfortaket för cirka en fjärdedel av den danska åkermarken. Det gäller för åkermark som finns i tillrinningsområdet till vissa sjöar. Där sätts taket till 30 kg fosfor per hektar.

Mer fosfor tillåts om marken behöver

I det nya beräkningssystemet finns en möjlighet att få tillföra mer fosfor om marken har lågt innehåll av fosfor. Ju mindre fosfor i marken desto mer tillåts. Den danska metoden för att analysera åkermarkens fosfor är en annat än det svenska P-Al. Om markens fosfortal är 3,5-4,0 tillåts 1 kg mer fosfor per hektar och om det är lägre än 1,75 tillåts 14 kg fosfor mer men där slutar skalan och maxgivan kan aldrig bli större än 45 kg fosfor per hektar. Jordanalysen får inte vara äldre än fem år.

Källa: Vejledning om gødsknings- og harmoniregler. Planperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019länk till annan webbplats. Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp