Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Bengt Svensson står på knä vid sina kor som äter från foderbordet.

Bengt Svensson, Törlans Lantbruk valde ProCROSS för bättre hållbarhet i besättningen. Foto: Carin Clason

Treraskorsningar har en bättre fodereffektivitet

04 december 2018

Trevägskorsning med Montbéliarde, Viking Red och Holstein (ProCROSS), jämfördes med renrasiga Holsteinkor i en studie vid Minnesota University. Korsningskorna hade högre fett- och proteinproduktion, högre ECM Per kg torrsubstansintag och högre proteinproduktion per kg råproteinintag än Holsteinkor.

Bengt Svensson med en av kalvarna i besättningen

Bengt Svensson med en av kalvarna i besättningen. Foto: Carin Clason

Korsningskorna hade också bättre hullklassning genom studien, medan kroppsvikten inte skilde sig signifikant.

I studien jämfördes torrsubstansintag, kroppsvikt, kohöjd, produktion, olika fodereffektivitetsmått och ekonomi mellan grupperna från dag 4 till 150 i laktationen för första- och flergångskalvare. 60 respektive 37 kor var rena Holstein och 63 respektive 43 var ProCROSS.

Val av raser till korsning

Effekten av korsning mellan olika raser leder till heterosis, som innebär korsningsvitalitet och är motsatt till inavel, det ger positiv utdelning på till exempel fertilitet, kalvningssvårigheter och hälsa. Olika raser har testats för att hitta den bästa korsningsmodellen och valet föll på Viking Red (SRB, finsk Ayrshire och dansk röd) för deras långsiktiga avelsarbete med hälsa och fertilitet. Montbéliarde har också länge selekterat för hälsa, fertilitet och hull och de har en hög avkastning i kg fett och kg protein.

Fodereffektivitet

Kvoter som jämför produktion med foderintag är vanliga, men de tar inte tillräcklig hänsyn till kornas förmåga att fördela energin på mjölkproduktion, underhåll och uppbyggnad av kroppsvävnad. därför kan Residual feed intake (RFI) vara ett bra mått på fodereffektivitet speciellt i avelsarbete. RFI är skillnaden mellan uppskattat och verkligt foderintag för produktion och underhåll. RFI för ProCROSS var lägre (mest önskat) än för Holstein i denna studie. Foderomvandlingseffektivitet kg protein och fett/intag kg torrsubstans var 5,5 procent bättre för ProCROSS- förstakalvare och 8,1 procent bättre för flergångskalvare jämfört med Holstein.

Brittany N. Shonka-Martin skriver i sin avhandling att det är önskvärt att undersöka fodereffektiviteten mer, speciellt för korsningar då den inte tar hänsyn till en ökning av densamma genom förbättrad fertilitet och överlevnad.

Korsningar stärker hållbarheten i mjölkproduktionen

Intresset för korsningar även inom mjölkproduktionen har ökat kraftigt de senaste åren både i Europa och Amerika. Anledningen är bland annat att mjölkbetalningen har skiftat mot högre betalning för mängd fett- och protein i mjölken och mindre för volym. Fertilitet och överlevnad har minskat hos kor på grund av ökad inavel hos främst de renrasiga Holsteinkorna.

Foderutnyttjandet hos mjölkkor har kommit mer i fokus när jordbrukets hållbarhet ifrågasätts och då fodret dessutom står för mer än 50 procent av mjölkproduktionens kostnader är det ett viktigt forskningsämne.

Svenska erfarenheter

Bengt Svensson och Ulf Persson på Törlans Lantbruk har en besättning med ProCROSS-kor. De har märkt att ProCROSS korna har en betydligt flackare laktationskurva jämfört med de renrasiga Holsteinkorna i besättningen, vilket de upplever som mycket mer fodereffektivt och det frestar inte så mycket på korna vilket ger bättre djurvälfärd och bättre foderekonomi. De använder nu ProcCross på cirka 40 procent av besättningen vilket troligen kommer att öka. De märker friskare djur, oförändrat hög avkastning och därmed en miljövänligare produktion.

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp