Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: pixabay

Mer mat och renare vatten på Irland med ny lokal satsning

27 november 2018

23 000 lantbrukare på Irland ska erbjudas vatten- och miljörådgivning som en del i genomförandet av EUs vattendirektiv. 30 nya rådgivare anställs och den viktiga irländska mejerinäringen är med för att skapa stort genomslag.

Danmark har sina 28 ”Oplandskonsulte”, Storbrittanien har sina ”Catchment officers”, Sverige har sina 20 nya ”Åtgärdssamordnare” och nu har Irland också snart 30 nya lokala vattensamordnare. Det har gått 18 år sedan EUs vattendirektiv infördes och det görs fortfarande inte mycket extra vattenmiljöåtgärder på grund av direktivet. Med åren har insikten spridit sig i flera länder att arbeta mera lokalt.

Växtodlingen största hotet

I klassningen av Irlands sjöar och vattendrag har cirka häften av sjöarna och vattendragen lägre status än ”god” som är målet i EUs vattendirektiv. Det finns också tecken på att en del vatten försämrats senaste decenniet. 1 460 vattenförekomster är i riskzonen för att inte klara målet och det är odlingen som är det enskilt största hotet i form av näringsläckage men även jorderosion. Irländarna har utvärderat första cykeln av vattendirektivet 2009 - 2015 och bland annat kommit till slutsatsen att arbetet behöver bedrivas mer lokalt och involverande.

30 nya vatten- och miljörådgivare anställs

30 nya vatten och miljörådgivare anställs för att genomföra gårdsbesök. De är finansierade av regeringen men även av den Irländska mejerinäringen. Utöver det kommer 43 specialister anställas för att stötta det lokala arbetet i ”support and advisory teams”. Sammanlagt ska 5 000 lantbrukare i 190 utvalda avrinningsområden erbjudas utbildning och rådgivning. Utöver det ska 18 000 lantbrukare erbjudas miljörådgivning i en bredare satsning inom mjölkbranschen.

Det irländska landsbygdsprogrammet verkar mera synkroniserat med vattendirektivets åtgärdsprogram än i Sverige. Särskild förhoppning ställs till att så många som 50 000 lantbrukare deltar i delprogrammet som benämns GLAS – Green, Low-Carbon, Agri-Environment Scheme. Men allt handlar inte om mjuka styrmedel och ekonomiskt stöd utan efterlevnad av Nitratdirektivets regler inskärps genom 6 000 tillsynsbesök per år.

Mejerierna är med

Satsningen på rent vatten stöttas av den viktiga mjölknäringen på Irland. Mjölkbranschen har startat ”Dairy Sustainability Initiative”. Det är ett nytt miljökoncept för uthållig mjölkproduktion där minskat kväve- och fosforläckage är en central del. Till att börja med har de sex största mejerierna har valt ut 30 gårdar vardera att vara pilotgårdar. De ska bland annat använda sig av nya riktlinjer för gödsling och kalkning för bättre vallodling.

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp