Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Fånggröda i stubb

Fånggröda i Stubb. Foto: Foto Erik Karlsson

Fler behöver söka ersättning för fånggröda och vårbearbetning

23 november 2018

Fånggrödor och vårbearbetning är två viktiga åtgärder för att minska kväveläckage. Men nu visar en ny uppföljning från Jordbruksverket att de arealer som omfattas av miljöersättning för dessa åtgärder minskar.

Linnea Asplund

LInnea Asplund. Foto: privat

Lantbrukare kan få ersättning för att minska kväveläckage och fosforförluster samt lagra in kol i marken genom någon av åtgärderna ”odla fånggröda” och ”jordbearbetning på våren”. Målet är att 138 000 hektar i Sverige ska omfattas av de här åtgärderna. Men idag når Sverige bara 70 procent av målet, det vill säga 94 000 hektar, enligt en ny rapport från Jordbruksverket. Både antalet sökande och den areal som det söks ersättning för är lägre än under tidigare programperioder.

Fokus på fokusarealer istället

Det finns flera saker som kan ha orsakat minskningen, tror Linnéa Asplund, utredare på Landsbygdsanalysenheten som är en av författarna av rapporten. En möjlig förklaring kan vara att en del av arealen idag används till ekologiska fokusarealer inom förgröningsstödet.

– Den minskade arealen i fånggröda uppvägs i många län av areal med insådd av vall eller mellangröda i förgröningsstödet, men inte i Halland och Västra Götaland. En annan orsak till minskningen är att området där man kan få ersättningen förändrats, så att det inte längre varit möjligt för vissa lantbrukare att söka ersättningen, säger Linnéa Asplund.

Mindre miljönytta när fånggrödearealerna minskar

De minskade arealerna kan innebära att ersättningen inte ger så mycket miljönytta som det var tänkt, vilket i förlängningen kan innebära att Sverige får svårare att nå miljömålet ”Ingen övergödning”, enligt utredarna.

– Möjliga konsekvenser är framför allt att vi får ett större kväveläckage och fosforförluster från jordbruksmarken till vattenmiljön än vi fått om vi haft mer areal i ersättningen. Den här ersättningen bidrar också till att lagra in kol i marken vilket är bra bland annat ur klimatsynpunkt, säger Linnéa Asplund.

Eftersom miljöersättningen visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att minska kväveläckaget och ge andra miljöfördelar, anser utredarna att det är angeläget att stora arealer omfattas av ersättningen. I uppföljningen rekommenderas att man utreder orsaken till att ersättningen minskat, men också hur mycket lägre miljönyttan blivit på grund av den minskade arealen.

Vad behöver göras för att vända trenden?

– Vi har med oss de här resultaten när vi planerar för nästa programperiod. Vi vill också göra rådgivare och andra som jobbar med jordbruket uppmärksamma på resultaten och uppmuntra dem att försöka se alla möjligheter där den här ersättningen skulle vara lämplig att söka, säger Linnéa Asplund.

 

Miljöersättning för minskat kväveläckage

  • Ersättningen för fånggröda är 1100 kronor per hektar och för vårbearbetning 600 kronor per hektar. Man kan få båda ersättningarna på samma skifte. Åkermarken ska ligga i ett nitratkänsligt område.
  • Fånggröda innebär en gröda med huvudsaklig tillväxt mellan två huvudgrödor för att minska växtnäringsförluster efter skörd. Några godkända fånggrödor är vallgräs, vitsenap, oljerättika och höstråg.
  • Vårbearbetning innebär att man inte får jordbearbeta på hösten utan tidigast den 1 januari året efter.

Sidan uppdaterades 2019-02-11 av Tobias Wiklund

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp