Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: Janne Andersson

Fosforinnehåll i Europas ekologiska jordar

13 november 2018

På kort sikt innehåller de flesta av Europas ekojordar tillräckligt med fosfor. Men för att upprätthålla skördenivån på sikt måste fler olika former av fosfor tillåtas i ekologisk odling. Det skriver forskare från sex länder i en ny vetenskaplig uppsats.

En forskargrupp med deltagare från sex länder i Europa bestämde sig för att undersöka hur det står till med fosforinnehållet i jorden på ekologiska gårdar. I Europa används några olika metoder för att bestämma mängden växttillgänglig fosfor i jorden. I Sverige används den så kallade P-AL metoden och exempel från andra länder är P-DL, P-CAL och Olsen-P.

Nio länder och nära 17 000 analyser

Forskargruppen samlade in och publicerade fosforanalysdata från tidsperioden 1990 - 2016 från nio länder inklusive Sverige. Det var både uppgifter från enskilda fält och från gårdar där fältens fosforinnehåll summerats för gården. Sammanlagt ingick 15 506 analyser från enskilda fält och 1 272 från gårdar. Resultaten delades in i de fem klasserna: 1. mycket låg, 2. Låg, 3. tillräcklig, hög, 5. mycket hög.

Norge fosforrikt och Schweiz fosforfattigt

För gårdsanalyserna föll resultatet ut att 2 procent fanns i klass 1, 4 procent i klass 2, 25 procent i klass 3 och 68 procent i klass 4 och 5. Analysresultaten från enskilda fält visade att 62 procent höll klass 3,4 och 5 och resten var i klass 1 och 2. Vissa dataset var tillräckligt stora för att bryta ner till gårdstyper. 62 procent av fälten både på gårdar med bara växtodling men även på gårdar med vallodling hade tillräcklig fosforhalt, alltså klass 3, 4 eller 5. På gårdar med grönsaks- eller fruktodling hade 89 procent av fälten klass 3-5. På mjölkgårdar däremot var bilden den motsatta där cirka 79 procent hade klass 1 och 2. Det visade sig också att det varierade betydligt mellan länderna. Schweiz och Norge var varandras motsatser där 66 procent av jordarna i Schweiz har otillräcklig fosforhalt (klass 1 och 2) medan det bara var 3 procent i Norge som hade det.

Bonde söker långsiktig fosforrelation

Liksom många fält i Schweiz visat sig innehålla låg halt av fosfor refereras till undersökningar från Österrike som visar detsamma. Forskarna resonerar om att det kan finnas en koppling till hur länge gårdarna drivits som ekologiska. En del av de Schweiziska gårdarna i studien har varit ekologiska så länge som 40 år. Forskarna avslutar med att metoder för att behandla avfall utvecklas snabbt nu och på lång sikt måste fosforn från städer återföras till odlingen. Och tiden är mogen för att diskutera om inte fler olika fosforformer borde tillåtas i ekologisk odling för att hålla produktiviteten uppe.

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp