Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

mellangröda

Foto: Stina Olofsson

Mellangrödan binder kol till nytta för klimat och jord

30 oktober 2018

Ovanligt många har i år tagit chansen att så en mellangröda på sensommaren som fått växa till under hösten. Den torra säsongen gav tidiga skördar och på många håll höga restkvävenivåer i marken, men också en allvarlig foderbrist.

Mellangrödan eller mellangrödeblandningen är för många numera multifunktionell med flertalet funktioner som att utnyttja restkvävet från att förloras, att få en extra foderskörd, att sjukdomssanera, skapa god struktur i marken, att hålla marken grön för att minska risk för erosion och är något många haft möjlighet att utnyttja i år. Mellangrödan finns där som alternativ till en spannmålsstubb eller svart jord så hela odlingssäsongen kan utnyttjas. Det i sin tur gör att vi binder in kol från atmosfären som annars inte lagrats in. Det har många fördelar och är ständigt aktuellt i rådgivningar som lantbrukare kan delta i från Greppa Näringen.

Mellangrödor i Mellansverige

Förra veckan kunde vi höra när P1-programmet Vetandets värld besökte ett mellansvenskt fält med mellangrödan oljerättika hos lantbrukaren Jon Orvendal. På plats fanns även SLU-forskarna Thomas Kätterer och Göran Bergkvist.

På de mellansvenska breddgraderna är det inte alltid man får så mycket tid till att så en mellangröda. − I år då torkan gjorde att odlingssäsongen blev väldigt kort, så fanns det mycket tid kvar då jag inte tyckte det var så lämpligt att jorden skulle ligga svart utan något växte helt enkelt, säger Jon Orvendal till Vetandets värld. Han räknar med att få pengarna tillbaka på kort sikt med sin satsning i och med mellangrödans kväveupptag och struktureffekt. På lång sikt finns förutom klimatfördelarna även en bördighetsfördel.

Lagra in kol

I reportaget i Vetandets värld förklarar också Göran Bergkvist hur mellangrödan gör att mer kol lagras i marken genom att kolet fotosyntetiseras från luften och kommer in i växten och blir kolföreningar. Det mesta kolet går tillbaka till atmosfären i ett kretslopp, men en del lagras i marken från rötter och rotexudat. Rotexudat är de kolföreningar som rötterna ger ifrån sig och som sätter igång en mikrobiell aktivitet i marken.

Ökad mullhalt i jorden

Att fastlägga en del av det kol vi släpper ut till marken ger förutom en viktig klimateffekt också förbättrade odlingsegenskaper och ökar mullhalten som i sin tur höjer skördepotentialen. I vårt klimat är det inte alltid så lätt att hinna så en mellangröda efter skörd av huvudgrödan, men de vårinsådda mellangrödorna är också intressanta. Thomas Kätterer har tittat på hur mycket kol en mellangröda bidrar till marken på lång sikt. I fyra svenska långliggande försök har en vårinsådd mellangröda (fånggröda) i snitt gett ett bidrag av kol med 320 kilo per hektar. Det är ett viktigt bidrag till marken och kan på sikt ge skördeökningar på gårdsnivå.

Finns i Greppa Näringens rådgivning

I Greppa Näringens rådgivning Mullhalt och bördighet kan lantbrukare räkna på just detta. I kalkylprogrammet Odlingsperpsektiv räknar lantbrukare tillsammans med en rådgivare på olika åtgärders effekt på jordens mullhalt och ekonomin i företaget. Det kan handla om att ta in stallgödsel, sluta sälja halm eller att lägga in en kortare vall i växtföljden. I Odlingsperspektivs senaste uppdatering har Greppa Näringen samarbetat med forskarna Martin Bolinder och Thomas Kätterer på SLU som stått för underlag i kolinlagringsberäkningarna.

I Greppa Näringens rådgivning Klimatkollen får lantbrukaren chansen att tillsammans med rådgivaren göra en beräkning av växthusgasutsläpp på gården med hjälp av uppgifter om vad som förs in till gården och vad gården producerar. Klimatnytta går ofta hand i hand med hög resurseffektivitet och därmed företagets lönsamhet. Målet är att ge lantbrukaren bättre koll på företagets förluster av växthusgaser i olika delar av produktionen.

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp