Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

bredkaveldun

Universitetet i Nijmegen försöksodlar bredkaveldun på 0,5 hektar. Foto: Greifswald Mire Centre

Växtodling i våtmarker kan ge extra inkomst och minskat näringsläckage

22 oktober 2018

Att odla vattentåliga växter i våtmarker kan ge en extra inkomst och samtidigt minska näringsläckaget av kväve och fosfor. Det menar tyska forskare som nu testar olika våtmarksgrödor för att hitta vinn-vinn-vinnlösningar som kombinerar miljövård och produktion.

hampflockel

Försöksodling av hampflockel. Foto: Greifswald Mire Centre

Det är forskare vid Greifswald Mire Centre (GMC) som driver flera pilotprojekt om våtmarksgrödor, så kallad paludikultur eller torvmarksodling. Växterna är utvalda för sin förmåga att klara av att växa i marker som är permanent vattendränkta.

Ett av pilotprojekten heter MeerGewinn och handlar om att använda förorenat ytvatten och avrinning från lantbruk för att producera förnybar råvara. MeerGewinn är ett projekt inom det Europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agri. Växter som testas i det här pilotprojektet är kvanne, äkta vallört, aronia, hampflockel och bredkaveldun. I ett annat pilotprojekt odlas svärdslilja.

Befintliga arter

Arterna i projekten odlas redan kommersiellt, dock inte i någon större utsträckning heller i Tyskland. Vissa av arterna som kvanne, hampflockel och vallört odlas som medicinalväxter. Aronia används för att producera juice och svärdslilja som en prydnadsväxt.

– Mest lovande är bredkaveldun för användning till isoleringspaneler, säger Maximilian Wenzel som arbetar med projektet MeerGewinn vid GMC tillsammans med andra forskare.

Enligt Maximilian Wenzel kan bredkaveldun säljas för 200-300 euro per ton torrsubstans. En hektar bredkaveldun ger en skörd på ungefär 15-25 ton torrsubstans.

kvanne

Försöksodling av kvanne i små bassänger. Foto: Greifswald Mire Centre.

Växterna tar upp näringsämnen från vattnet

Forskarna har installerat sex små bassänger som tar upp utflödet av vatten från ett avloppsreningsverk. Vattnet har förbehandlats så att det inte är lika ”smutsigt” längre, men det är fortfarande näringsrikt och skulle kunna jämföras med avrinningen från ett lantbruk. Växterna tar upp näringsämnen från vatten samtidigt som förnybar råvara produceras. Skördenivåerna i pilotprojektet är likvärdiga med dem i kommersiell odling. Eftersom pilotprojektet är ganska litet är det svårt att säga något om odlingen i större skala, men man söker efter lantbrukare som samarbetspartners.

– Vi vet att vi kommer lyckas om vi hittar lantbrukare som stödjer tanken med projektet, säger Maximilian Wenzel. Han menar att några hinder idag är att både stödsystem och bristfälliga incitament för att minska näringsläckage står i vägen för den här typen av innovativa lösningar som förenar naturvård och produktion.

bredkaveldun och svärdslilja

Försöksodling av bredkaveldun på försöksplatsen i Rochow där även svärdslilja testodlas. Foto: Greifswald Mire Centre

Konstruerad våtmark

I ett annat pilotprojekt odlas svärdslilja i en konstruerad våtmark som ska likna naturliga förhållanden. Vattnet kommer från en förorenad sjö och leds ut på en dränerad odlingsmark för att återskapa en våtmark. Projektet kan lätt skalas upp till ett par hektar, vilket också är något som gjorts i Nederländerna där det finns en liknande odling på 0,5 hektar.

Pilotprojekten har pågått sedan 2015 och kommer att avslutas nästa år. Maximilian Wenzel hoppas att de ska lyckas visa att det är genomförbart att producera förnybar råvara på konstruerade våtmarker.

– Vi hoppas kunna åstadkomma förändringar så att acceptansen för att kombinera naturvård och ekonomi ökar.

Läs mer:

Projektet Meergewinn: http://www.duene-greifswald.de/de/projekte.php_meergewinn.phplänk till annan webbplats

Pilotprojektet om paludikultur och odling av svärdslilja på jordbruksmark: https://www.moorwissen.de/en/paludikultur/paludikultur.phplänk till annan webbplats

Europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agris nyhetsbrev den 9 oktober, 2018: Inspirational ideas: Constructed wetlands for water purification: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-constructed-wetlands-waterlänk till annan webbplats

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Webbredaktör

Alexander Regnér

036-15 84 29

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp