Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

mjölkkor vid foderbordet

Foto: pixabay

Italiensk mjölkproduktion behöver minska kväve och fosfor i fodret

16 oktober 2018

Italienska kor och kvigor överdoseras med kväve och fosfor i fodret och det skapar tillsammans med andra källor övergödningsproblem där floden Po rinner ut i Adriatiska havet. Bättre foderstyrning är en del av lösningen och skulle minska övergödningen med 17 procent.

I norra Italien, som i landskapet Piedmonte, är mjölkproduktionen intensiv och påverkar miljön. Delar av Piedmonte har utpekats som nitratkänsligt område och år 2011 överskred 266 mjölkgårdar EU:s tak om att få sprida max 170 kg N per hektar och 88 gårdar överskred även undantaget 250 kg N per hektar som EU beviljat. En grupp italienska forskare undersökte därför vilka överskott av N och P som finns på vanliga mjölkgårdar och hur de kan minska.

16 gårdar på Po-slätten

16 vanliga mjölkgårdar på den västra delen av Po-slätten valdes ut att ingå i studien. Gårdarna har i genomsnitt drygt 100 kor och mest av rasen Holstein. Fodret domineras av majsensilage, gräs-hö, majsmjöl, alfalfa-hö, sojamjöl och bomullsfrö. Korna mjölkar i medeltal 31 kg per dag med en fetthalt på 3,8 procent och 3,4 procent protein, kalvar in vid 35 månader och har ett kalvningsintervall på 429 dagar.

Olika sätt att mäta kons kväveeffektivitet

Det finns olika sätt att mäta kväveffektivitet. I den här studien beräknades de mjölkande kornas till 20 procent genom att mäta skillnaden mellan i hur mycket kväve som kon åt och vad som utsöndrades med träck och urin. I andra italienska studier har istället kvävehalten i mjölk satts i förhållande till kväveintaget med foder och då har effektiviteten blivit mellan 22 och 32 procent. När kornas foderstat jämfördes med övriga besättningen fann de att mjölkande kor hade en ganska balanserad försörjning av kväve medan sinkorna fick 17 procent för mycket.

Överdos av fosfor

Medan utfodringen med kväve ibland var lite för hög var den mycket för hög med fosfor. Kvigorna fick cirka dubbelt mot behovet (106 procent). Kornas fosforeffektivitet beräknades till 28 procent vilket var ungefär samma nivå som i andra liknande studier. De unga kvigornas och kalvarnas fosforeffektivitet var endast 11 procent.

Förslag till förbättring

Forskarna har tre tydliga råd: 1) analysera rutinmässigt fodret, särskilt grovfoder och biprodukter, 2) dela in korna i tre grupper (början av laktationen, laktation och sinkor) och 3) öka precisionen i utfodringen, särskilt till kvigorna, för att bättre passa till djurets behov. Dessutom menar de att halten råprotein till korna generellt kan minska med minst en procentenhet. Det minskar schablonmässigt kons kväveutsöndring med 10 procent. Då skulle ett komplement med essentiella aminosyror var bra. Sammantaget för kor, kvigor och kalvar så skulle ”övergödningspotentialen” kunna minska med 17 procent om dessa ganska enkla åtgärderna genomfördes och det skulle vara viktigt för vattenmiljön i Po-dalen och för Adriatiska havet

Källa: Biagini D. Lazzaroni C. (2018) Eutrophication risk arising from intensive dairy cattle rearing systems and assessment of the potential effect of mitigation strategies.länk till annan webbplats Agriculture, Ecosystems & Environment , Volume 266 – Nov 1, 2018

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp