Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Fosfordamm

Fosfordamm i Västervik. Vid inloppet finns en djup del för sedimentation och vid utloppet en grund översilningsyta. Foto: Katarina Kyllmar

Viktigt att skapa landskap som står emot extremväder

05 oktober 2018

Sommarens torka har visat hur viktigt det är med åtgärder och strukturer som håller kvar vatten i landskapet och jämnar ut vattenflöden, både för att det ska finnas vatten till jordbrukets behov men också för att minska risken för översvämningar och näringsläckage när regnet väl kommer.

Katarina Kyllmar

Katarina Kyllmar Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Fördelar med att hålla kvar vatten i landskapet är även att skapa bättre förutsättningar för retention av miljögifter, bibehållen grundvattenbildning och ökad biologisk mångfald. Ett landskap med stor mångfald är mer robust och skapar förutsättningar för en effektiv livsmedelsproduktion. Det skriver forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i en ny rapport som tar upp olika åtgärder som kan fördröja och hålla kvar vatten i landskapet.

Bakom rapporten står Katarina Kyllmar och Ingrid Wesström vid institutionen för mark och miljö i samverkan med kustkommunerna i Kalmar län, det vill säga Västervik, Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar, Torsås, Borgholm och Mörbylånga.

Redan idag har Kalmar län problem med vattenbrist och i framtiden väntas torrare somrar – men mer nederbörd under höst, vinter och vår. Det förväntas också fler tillfällen med intensivare nederbörd, vilket ökar risken för översvämningar och näringsläckage.

Enkel fördämning i tvärdike

En enkel fördämning i ett tvärdike från en åker i Västervik. Foto: Katarina Kyllmar

Våtmarker och dammar för bevattning

Sedan några år tillbaka arbetar flera kommuner med åtgärder för att fördröja, magasinera och jämna ut vattenflöden för att stå emot extrema väderhändelser. Åtgärderna kan vara olika sätt för att öka åkrarnas vattenhållande förmåga, skapa bredare diken där mer vatten får plats eller översvämningsytor. Att utforma våtmarker och dammar som magasin för bevattning är ytterligare ett sätt. Flera åtgärder som minskar växtnäringsläckage bidrar även till att fördröja avrinningen.

Takten i arbetet behöver öka

Även om åtgärder redan görs, så behöver takten öka och man behöver bli mer träffsäker i valet och placeringen av åtgärderna genom att skaffa mer kunskap, menar forskarna. Syftet med rapporten är att visa vilken kunskap som finns idag och vad som behöver utvecklas. Dels går rapporten igenom en rad åtgärder som fördröjer vattnets väg genom landskapet. Dels undersöks hur man kan arbeta på ett bra sätt kring dessa frågor.

våtmark i betesmark

Våtmark i en betesmark i Västervik. Foto: Katarina Kyllmar

Börja smått för att komma igång

En slutsats i rapporten är att det behöver skapas många små vattenmagasin i både jord- och skogsbrukslandskapet. Åtgärderna bör placeras på naturliga platser och där skötseln blir enkel. Katarina Kyllmar ger rådet att fokusera på små avrinningsområden och små enkla, åtgärder för att komma igång. I ett litet område kan det vara lättare att lära sig av erfarenheterna om hur åtgärderna och samarbetet mellan markägare, kommuner och andra intressenter fungerar.

Förstudien finansierades av LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) och Regionförbundet i Kalmar län. Arbetet leddes av Kalmarsundskommissionen genom Västerviks kommun.

Källor:

 

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Webbredaktör

Alexander Regnér

036-15 84 29

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp