Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

stutar som äter

Ett försök har startats där utfodring, bete och köttkvalitet studeras på tjurkalvar och stutar av ren mjölkras och korsningar mellan kött- och mjölkras. Foto:Carin Clason

Nöt- och lammforskning med nya stallar och verktyg

02 oktober 2018

Klimat- och miljöforskning inom nöt- och lammproduktionen är viktigare än någonsin och med ombyggnad och nytt toppmodernt stall blir Götala forskningscentrum vid SLU i Skara, Nordens ledande anläggning för forskning på nöt och lamm.

Katarina Arvidsson Segerkvist och Elin Stenberg

Katarina Arvidsson Segerkvist och Elin Stenberg. Foto: Carin Clason

Det nya stallet är nu invigt och innehåller avancerad utrustning där djurens individuella foderkonsumtion, vattenintag och vikt kan mätas dygnet runt. Under invigningen av nya lokalerna presenterades ett antal forskningsprojekt som ska genomföras.

Parasitvarning i mobilen

Vid invigningen berättade forskningspersonal om pågående projekt. Niclas Högberg, veterinär och doktorand beskrev hur de försöker hitta automatiska system som kan upptäcka parasitförekomst vid bete hos ungnöt, tackor och lamm. Djurens förses med sensorer som skall mäta bland annat hur mycket djuret äter, idisslingstid, tillväxt och rörelsemönster. Detta skall sedan kopplas till om djuret har drabbats av parasiter och då kan rätt behandling sättas in på individuella djur. Friska djur växer bäst och ger minst klimatpåverkan.

Anna Hessle och Kristina Holmström

Anna Hessle och Kristina Holmström. Foto: Carin Clason

Köttvetenskap

Katarina Arvidsson Segerkvist, forskare och doktorand Elin Stenberg berättade om hur viktigt det är att allt fungerar från jord till bord. Ett försök har startats där utfodring, bete och köttkvalitet studeras på tjurkalvar och stutar av ren mjölkras och korsningar mellan kött- och mjölkras. Tillämpbar forskning är viktigt betonar de och forskning runt köttkvalitet är viktigt för att både producenter och konsumenter skall kunna göra rätt val.

Korsningskalvar och miljöpåverkan

Industridoktoranden Kristina Holmström och docent och forskningsledare Anna Hessle informerade om projekt där korsningskalvar studeras på flera parametrar som köttkvalitet, foderkonsumtion, fodereffektivitet, miljöpåverkan och foderkvalitet. Djuren delas in på olika intensiteter, där grovfoderandelen varieras.

Elisabeth Nadeau

Elisabeth Nadeau berättar om grovfoderkvalitet. Foto: Carin Clason

Grovfoderkvalitet i lammproduktion

Elisabet Nadeau, forskare och Dannylo Oliveira de Sousa, post doc från Brasilien informerade om ett projekt som studerar olika grovfoderkvaliteter och utfodringsstrategier för tackor och lamm, de kommer att titta på hull, slaktkvalitet, ekonomi och miljöpåverkan. Samarbete sker med främst Norge, men även med Tyskland och Brasilien.

Framtidsforskning

Samarbete, innovation, hållbarhet och tillämpbar forskning är ledord från de forskningsstationer som kunde besökas vid invigningen. Nöt- och lammforskningen har fått ett välkommet tillskott med Götalas nya stall och ombyggnad av äldre stallar. Forskningen är efterfrågad, tillämpar och framåtsyftande.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Webbredaktör

Alexander Regnér

036-15 84 29

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp