Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Spridning av fastgödsel

Foto: Thomas Adolfsén

Hela Polen utpekat som nitratkänsligt

25 september 2018

Polska regeringen har ändrat förhållningssätt och utpekat all åkermark i Polen till nitratkänsligt område vilket bland annat innebär ett utökat spridningsförbud. Enligt en ny forskningsrapport kommer de nya reglerna ha stor betydelse för vattenmiljön.

När Polen gick med i EU år 2004 utsåg den polska regeringen ett par procent av åkermarken som nitratkänslig enligt EU:s Nitratdirektiv (ND). Enligt nitratdirektivets tidtabell ska ländernas utpekade områden revideras vart fjärde år. I revideringarna 2008 och 2012 utökades områdena med ytterligare några procent av polska åkerarealen och 2013 drog EU-kommissionen Polen inför EU-domstolen för att de inte tillräckligt väl efterlevt direktivet. Då ändrade polska regeringen sin inställning och har nu utsett hela landets åkermark som nitratkänsligt område.

Utökat spridningsförbud

Nu skärps reglerna för minsta lagringsbehov av stallgödsel från 4 månader till 6 månader. I Sverige gäller 6 månader för de minsta gårdarna men 8 eller 10 månader för de allra flesta. Den del av regelskärpningen som väntas få störst betydelse för miljön är utökningen av förbudet mot höst- och vinterspridning av gödsel (se tabellen). Eftersom Polen är ett stort land med olika längd på vegetationsperioden har de infört olika tidslängd för förbuden.

Beskriver tabellens innehåll


Fastgödsel

Flytgödsel

Sverige
1 nov – 28 feb

Region 1 (lite varmare)

1 dec-14 feb

16 nov – 14 feb


Region 2 (lite kallare)

16 nov-4 mars

21 okt – 4 mars


Resterande del

1 dec- 28 feb

1 nov – 28 feb


 

Stor betydelse för vattenmiljön

Forskarna har modellerat betydelsen för miljön av det nya skarpa förhållningssättet. Eftersom forskarna skriver att de nya hårda spridningsförbunden kommer få ”avsevärd effekt på den akvatiska miljön” borde den betydelsen för vattenmiljön i länder som Sverige och Finland där höst- och vinterspridningsförbuden ofta är ännu längre, vara ännu större. Men dessa regler infördes i de flesta länder för 10-30 år sedan. Och miljöeffekten beror också på vad som är utgångspunkten, alltså hur gödsel spreds före förbudet träder i kraft.

Forskare förutspår stora protester

Strukturen i det polska jordbruket är annorlunda än i flera andra EU-länder eftersom det finns många gårdar och många är väldigt små. Många lantbrukare har troligen ännu inte förstått att nya regler kommer. Forskarna förutspår ett stort social motstånd och att de nya reglerna kommer att leda till många konflikter mellan lagstadgarna och lantbrukarna.

De gårdar som drabbas hårdast av de nya reglerna är de som tidigare vant sig vid att sprida även under vintern. Nu måste de bygga ny lagringskapacitet för att undvika det. En del små lantbrukare kommer inte ha råd och en del äldre kanske inte kommer tycka att det är lönt. Därför är det troligt att det kommer att påskynda den avveckling av de små gårdar som redan pågår i Polen.

Källa: Ewa Szalinska , Paulina Orlinska-Wozniaka &Paweł Wilk (2018) Nitrate Vulnerable Zones Revision in Poland—Assessment of Environmental Impact and Land Use Conflicts

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp