Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

två stycken mjölkkor som tittar in i kameran

Foto: Carin Clason

Mindre fosfor i fodret minskade kalvningsförlamning

21 september 2018

Genom att sänka fosfornivån i fodret till lägsta möjliga nivå gav positiva värden för kalciumbalansen hos mjölkkor i senare delen av dräktigheten och i tidig laktation, visar en tysk studie. Det i sin tur minskar risken för kalvningsförlamning.

En sänkt utfodring av fosfor till mjölkkor är önskvärt för att minska övergödning av fosfor i våra vattendrag. Flera länder har sänkt sina fosfornormer och ett flertal studier har gjorts för att undersöka när en underutfodring av fosfor blir en hälsorisk för mjölkkon. Denna tyska studie gjordes för att undersöka hur kalciumbalansen upprätthålls vid en kraftig underutfodring av fosfor.

Komplicerade processer i kroppen

Kalvningsförlamning hos kor beror på att det blir en brist på kalcium när mjölkproduktionen sätter igång och korna har ett begränsat foderintag. Kalvningsförlamning orsakar stora kostnader, extraarbete och djurlidande. Orsaken till kalvningsförlamning är fortfarande inte helt utredda, men helt klart är att nivån av kalcium och fosfor i foderstaten runt kalvning påverkar. D-vitamin, magnesium och parathormonet (PTH), som frisätts när kalciumnivån i blodet sjunker och ser till att kalcium kan tas från skelettet. PTH stimulerar också D-vitaminbildning som behövs för att kalciumupptaget från tarmen ska bli effektivare. Även om inte kon blir förlamad påverkas avkastningen negativt och åtgärder som höjer kalciumnivån i blodet har blivit allt mer intressanta att studera.

Kraftig underutfodring av fosfor

I försöket ingick 18 stycken flergångskalvare som antingen fick fosforfattig foderstat med 0,15 procent fosfor per kg torrsubstans de fyra sista veckorna innan kalvning och 0,20 procent efter kalvning. Denna nivå ligger på 60 procent av den amerikanska normen för fosfor före och efter kalvning och är svår att uppnå med dagens fodermedel om övriga näringsämnen skall vara i balans. Kontrollgruppen fick 0,28 procent fosfor i torrsubstansen före kalvning och 0,44 procent efter kalvning.

Låg fosforgiva påverkade kalciumbalansen positivt

Kalciumbalansen var till och med bättre för de kor som underutfodrades med fosfor. Tre av de nio korna som fick fosfor enligt norm, fick kalvningsförlamning medan ingen ko i gruppen med låg fosforgiva drabbades.

Kalcium, PTH-hormon och plasmanivåer av vitamin D-metaboliter skilde inte mellan behandlingarna fram till kalvning, men fosfornivån minskade hos de som fick låg fosforgiva. PTH var högre hos den grupp som fick högre fosforgiva. Trots detta kunde såväl kalcium från skelettet och en höjd D-vitaminstatus ses hos de kor som fick låg fosforgiva. Författarna spekulerar i om korna blivit mer känsliga för PTH-hormonet eller om det finns mer som påverkar hur mobiliseringen från skelettet går till. De vill se mer studier på hur mycket låga fosforgivor påverkar hälsa och produktion i påföljande laktationer.

Denna studie ingår i en större studie med flera forskningsprojekt som utvärderar låg fosforgiva i olika stadier av laktationen och hur underutfodringen av fosfor påverkar andra organ och funktioner i kroppen.

Tidigare danska studier (se Greppa Näringens nyhet från 2015-04-21) har visat att fosfornivåer under 0,28 g per kg torrsubstans kan ge sänkt foderintag och sänkt mjölkproduktion.

 

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Webbredaktör

Alexander Regnér

036-15 84 29

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp