Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Markprofil en och en halv meter djup som visar markens alla lager av matjord och sedan leror.

Under matjorden går det att se ett tydligt lager med järnutfällning. Foto: Hans Nilsson

Gropen flyttar till Öjebyn

18 september 2018

Den 15-16 augusti pågick Öjeby Lantbruksmässa utanför Piteå i Norrbotten. Ett stort antal lantbrukare och andra intresserade var på plats. Greppa Näringen var också där och hjälpte till att gräva en grop.

Hans Nilsson

Hans Nilsson. Foto: Sofie Logardt

Det var första gången som mässan i Öjebyn anordnades och förhoppningen är att den ska bli årligt återkommande. Mässan är en del i en satsning för att främja norrländskt lantbruk.

Tema vallskörd

Temat på årets mässa var vallskörd då vall är den stora grödan i de norra länen. En av Greppa Näringens medarbetare, Hans Nilsson, var på plats i Öjebyn och hjälpte till att anordna Gropen. Han har många års erfarenhet av att ha anordnat Gropen på Borgeby fältdagar och tyckte det var intressant att få möjligheten att vara med och arrangera en grop i norra Norrland och se hur markprofilen såg ut där.

− Jag hade hjälp av två duktiga rådgivare från Hushållningssällskapet, Hulda Wirsén och Kristina Sigfridsson, som förhoppningsvis kan driva gropen vidare under kommande år, säger Hans Nilsson.

Två rötter där den ena är kort och tjock och den andra lång med mycket förgreningar

I Gropen kunde besökarna se effekten av markpackning på växternas rötter. Roten till höger har inte utsatts för markpackning medan den till vänster har det. Foto: Hans Nilsson

Markpackning i vall

Med utgång från årets tema grävdes gropen i en förstaårsvall där jorden på ena sidan var utsatt för markpackning. I markprofilen gick det väldigt bra att se hur rötterna samt infiltrationen påverkades av markpackningen.

− Det gick att se rötterna väldigt bra och att de var tjockare med mindre förgreningar i den packade delen jämfört med den opackade, säger Hans Nilsson.

Leran i alven är känslig för markpackning

Det blev en väldigt vacker markprofil i Öjebyn där det tydligt gick att se de olika skikten som inlandsisen lämnat efter sig.

− Det var rena tavlan att titta på, säger Hans Nilsson

Matjorden består av en sandig mo som sedan övergår till en lera i alven. Sedan avlöser lager av olika leror varandra ända ner till en postglacial lera underst.

− Den höga lerhalten i alven gör jorden känslig för markpackning. Vårarna är en känslig period för packning då det är torrt på ytan men fortfarande fuktigt i alven.

En grop med stege ner

Gropen i Öjebyn visade många tydliga skikt i markprofilen. Överst en sandig mo som sedan övergick i lager av olika leror. Foto: Hans Nilsson

Järnavfällning som kan sätta igen dräneringen

Ett speciellt drag hos jorden i Öjebyn och även andra delar av Norrland är att den innehåller stora mängder järn. I markprofilen gick det att se en tydlig rostrand under matjorden.

− Det är järnet som fälls ut i matjorden på grund av organiska syror och bildar rost. Rostavfällningen kan i sin tur sätta igen dräneringen i marken. Rören kan bli helt igensatta av järnet, avslutar Hans Nilsson.

 

Fakta: Öjeby Lantbruksmässa

Öjeby lantbruksmässa ingår som en del i projektet Gröna Näringar som arbetar för ökad hållbarhet, teknisk utveckling och kunskap inom lantbruk. Projektet stöds av Piteå kommun, Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Nära mat, Hushållningssällskapet, Grans Naturbruksgymnasium och Lantbrukarnas Riksförbund.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Webbredaktör

Alexander Regnér

036-15 84 29

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp