Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: Janne Andersson

Fynd av ogräsmedlet diflufenikan sätter växtodlingen på prov

28 augusti 2018

Nu har en tre år lång prövotid av ogräsmedlet diflufenikan börjat. Om lantbruket kan anpassa doser och tidpunkter bättre så att mindre läcker ut kan det få fortsätta användas. Annars riskerar det att på sikt bli förbjudet.

I SLU:s provtagning av växtskyddsmedel i jordbruksåar hittas tiotals olika substanser i olika koncentrationer. Men med några års mellanrum blir det extra stort fokus på vissa av de växtskyddsmedel som hittas i vattendrag eller i grundvatten.

Restvärden har ökat under senare år

Diflufenikan har använts länge mot ogräs och finns i flera preparat som Diflanil 500 SC, Legacy 500 SC och Sempra. Det är en viktig verksam substans som fungerar mot resistensutsatta ogräs som våtarv, baldersbrå, kamomill, blåklint och vallmo. I SLU:s vattenprovtagning har ämnet analyserats sedan 2002. Från början var riktvärdet 10 mikrogram per liter vatten. Sedan reviderades det 2007 och riktvärdet sjönk med en faktor 2000 till 0,005 mikrogram per liter. Efter det hamnade diflufenikan i topp över de ämnen som överskrider riktvärdet. SLU har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att med stöd av Kemikalieinspektionen (KEMI) börja gå igenom det underlag som den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA använder för gränsvärden. Det mått som används förkortas PNEC -predicted-no-effect-concentration. Alltså, den koncentration som ämnet kan ha i vattenmiljö utan att skada ekosystemet och exempelvis djurlivet.

Frihet under ansvar provas

Mats Allmyr arbetar med riskvärdering av växtskyddsmedel på KEMI och är en av dem som arbetat fram förslaget till informationskampanj.

− Diflufenikan har överskridit den acceptabla halten i ytvatten upprepade gånger under flera år, främst i Skåne. Istället för att direkt ompröva beslut om godkännande av produkter med diflufenikan, prövar vi nu att i första hand informera lantbrukare, så att de kan vidta åtgärder för att minska risken för läckage, förklarar han.

Mats Allmyr beskriver att det finns en ambition att ha en tätare dialog med lantbruksnäringen och göra fler delaktiga. Därför är diflufenikan-kampanjen ingen engångsgrej utan en pilot för ett nytt arbetssätt och en mer hållbar användning av växtskyddsmedel.

Kampanjen följs upp med vattenprover och intervjuer

Hur mäts det om informationskampanjen blir framgångsrik? Det kommer följas upp med regelbundna vattenprover från de jordbruksbäckar som ingår i SLUs stationsnät. Dilemmat med att mäta i verkligheten är att en blöt höst kanske tvättar ut mer diflufenikan även om lantbrukarna dragit ner på användningen. Därför kommer intervjuer med lantbrukare göras för att undersöka ändrade rutiner i växtodlingen men även säljstatistiken kommer följas.

Säkert Växtskydd är delaktiga i kampanjen

Greppa Näringens systerkampanj är Säkert Växtskydd. Den har också pågått länge och som ett samarbete mellan LRF, Jordbruksverket, KEMI, Lantmännen, Svenskt Växtskydd, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket. Negin Nasiripour på LRF är projektledare och en del av informationskampanjen om diflufenikan kommer skötas från projektet Säkert Växtskydd.

− I höst kommer styrgruppen för Säkert Växtskydd att göra en fältvandring för att diskutera diflufenikan och relevanta åtgärder, berättar Negin och fortsätter. Vi kommer att ta upp frågan på behörighetskurserna, på hemsidan och i form av artiklar i lantbrukspress med mera.

 

Så här kan du hjälpa till:

  • Håll skyddsavstånd
  • Reducera avdriften till ett absolut minimum.
  • Sänk dosen.
  • Jordartsanpassa dosen.
  • Flytta en del av höstanvändningen av diflufenikan till våren.
  • Sänk användningsintensiteten.
  • Anlägg skyddszoner i erosionsutsatta områden.

Sidan uppdaterades 2019-05-16 av Alexander Regnér

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Webbredaktör

Alexander Regnér

036-15 84 29

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp