Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

vargspindel som sitter på ett blad

Foto: Mattias Jonsson, SLU

Naturmiljö kan både öka och minska angrepp av skadegörare

24 augusti 2018

Naturmiljöer i odlingslandskapet kan ofta minska angreppen från skadegörare eftersom deras naturliga fiender ökar. Men det är inte alltid så enkelt. Ofta leder naturmiljöer tvärtom till större angrepp eftersom även skadegörarna kan gynnas. Det visar en internationell studie ledd av University of California.

Forskare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet har bidragit till studien som omfattar 132 studier och drygt 6700 platser i 31 länder runt om i världen, bland annat i Sverige. Man har tittat på faktorer som mängd skadegörare och naturlig fiende, skada på grödan och skörd.

Resultaten ger ingen entydig bild av vilken effekt naturmiljöer har på skadegörare. Ibland minskade angreppen, men lika ofta ökade de. Forskarna överraskades av resultatet eftersom naturliga livsmiljöer i odlingslandskapet sedan länge ansetts underlätta kontroll av skadegörare, eftersom de ger skydd och föda åt skadegörarnas naturliga fiender.

Viktigt att förstå sambanden

Däremot har naturmiljöerna andra bevisade positiva effekter som förbättrad pollinering och biologisk mångfald. Lösningen är därför inte att minska på naturmiljöerna, menar forskarna, utan att istället samla in data om sambanden så att det går enklare att göra en riskvärdering. Detta för att kunna bedöma om angreppen kommer öka eller minska och utifrån detta vara beredd att sätta in åtgärder mot angreppen.

Skapa verklig vinn-vinn

I nästa steg kommer forskarna nu att gå vidare för att undersöka naturmiljöernas positiva eller negativa effekt för växtskyddet. Forskarna rekommenderar att man utvecklar verktyg för beslutsstöd som informerar lantbrukare om när bevarande av naturmiljöer verkligen skapar en vinn-vinn-situation för både lantbruk och miljö. Men också för att motverka att naturvårdsåtgärder skapar utbrott av skadegörare.

Både tjänster och otjänster

Forskarna menar också att studien visar på behovet av att undersöka flera tjänster (som växtskydd, pollinering, markvård) och otjänster när man utformar EU:s miljöpolitik inom jordbruksområdet. I projektet skapas en open access-databas som kommer att byggas på ytterligare med mer information om grödor, omgivande landskap, jordbruksmetoder, naturliga fiender och skadegörare.

 

Källa: Crop pests and predators exhibit inconsistent responses to surrounding landscape compositionlänk till annan webbplats av Daniel S. Karp et al., Proceedings of National Academy of Sciences in the United States of America, 2018.

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Webbredaktör

Alexander Regnér

036-15 84 29

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp