Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

stallgödselspridare med släpslang

Foto: Mårten Svensson

Fler miljöåtgärder görs på gårdar med växtnäringsplan

22 augusti 2018

Att upprätta en gödslings- och växtnäringsplan för gården blir inte bara en pappersprodukt utan gör att fler konkreta åtgärder verkligen görs. Det visas i en ny studie av forskare från USA.

Om en lantbrukare upprättar en gödslings- och växtnäringsplan följs den verkligen eller blir det bara en pappersprodukt? Den frågan ställde sig en grupp forskare i USA som analyserade växtodlingsstatistik från tusentals grisgårdar i 19 delstater för åren 2004 och 2009. Växtnäringsplaner i USA kan vara både frivilliga och obligatoriska.

Ålder, utbildning och produktion spelade roll

Resultatet visade att lantbrukarna som gjorde växtnäringsplan var något yngre och hade en mer specialiserad produktion. Det framkom också att lantbrukarna med växtnäringsplan i högre grad hade akademisk utbildning. Forskarna visade att förekomsten av en växtnäringsplan också ledde till fler konkreta åtgärder. Gårdar med växtnäringsplan

  • analyserade oftare stallgödseln
  • justerade och förbättrade oftare utfodringen
  • myllade ner gödseln snabbare vid spridning för att undvika avrinning och
  • var mindre benägna att överdosera kväve till grödan.

Stort urval av grisgårdar i studien

Bland de tusentals grisgårdarna som var med i studien fanns förstås alla tänkbara sammansättningar av antal djur, antal hektar, grödor och sätt att sprida gödsel och bruka jorden. Därför var det väldigt svårt för forskarna att sålla fram vad i ett annorlunda gödslingsbeteende som verkligen berodde på att lantbrukaren upprättat en växtnäringsplan. År 2004 hade 30 procent av de undersökta grisgårdarna en växtnäringsplan jämfört med 55 procent 2009. Gårdar med växtnäringsplan hade i medeltal 3,7 gånger fler djur men bara 1,5 gånger större areal. Det betyder mer stallgödsel per hektar om de inte avyttrar gödseln utanför gården.

Ny lagstiftning kan ha påverkat

Lantbrukare med växtnäringsplan var mindre benägna att överdosera kväve till grödan. Det gällde för studieåret 2009 men inte för 2004. Att det skiljer tolkar forskarna som att år 2003 trädde den så kallade Clean Water Act i kraft och det tog tid innan alla regler trätt i kraft. En annan förklaring är att lantbrukarnas medvetenhet generellt har ökat med tiden på grund av rådgivning och information. Att gödslingen minskar beror både på att gårdens gödsel sprids ut över en större odlingsyta och på att givorna minskat även om inte arealen ökat.

Fakta: Växtnäringsplaner I USA

I USA arbetar man med något som man kallar ”Nutrient Management Plan” för att behovsanpassa gödslingen. Begreppet kan översättas med växtnäringsplaner. I detta arbete ingår bland annat

  • markkartering
  • stallgödselanalyser
  • behovsanpassning av gödslingen till förfrukt och förväntad skörd
  • val av teknik och
  • tidpunkt för gödselspridning.

Källa: Do Nutrient Management Plans Actually Manage Nutrients? Evidence from a Nationally-Representative Survey of Hog Producers. Sneeringer, Stacy; Key, Nigel; Pon, Shirley. Applied Economic Perspectives and Policy , Volume Advance Article – Feb 20, 2018

Sidan uppdaterades 2019-02-11 av Tobias Wiklund

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Webbredaktör

Alexander Regnér

036-15 84 29

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp