Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Goda råd om gödsling med fosfor

Grödor som potatis, sockerbetor, majs och oljeväxter kräver mest fosfor. Gödsla dessa grödor i första hand om du inte gödslar med fosfor varje år. Foto: Pixabay

Goda råd om gödsling med fosfor

06 juli 2018

Ett nytt praktiskt råd om fosforgödsling har nyligen publicerats av Greppa Näringen. I rådet får du veta mer om hur du fosforgödslar i rätt tid och anpassat efter markens innehåll av fosfor och grödans behov.

– Under Greppa Näringens fosforkampanj har vi jobbat extra mycket med att ny kunskap om fosforgödsling ska nå ända fram till lantbrukarna som ska ut och gödsla. Därför ville vi sammanfatta det som är viktigast att tänka på i praktiken, säger Katarina Börling, rådgivare växtnäring vid Jordbruksverket som är en av författarna bakom rådet.

Lönsamma strategier på kort och lång sikt

Rådet ger en grundläggande genomgång av hur du lär känna din jord med hjälp av markkartering och fosforbalans, vad jordens fosforklass (P-AL-klass) innebär och hur du kan anpassa gödslingen till odlingen på din gård. Här finns riktgivor för fosforgödsling till de vanligaste grödorna vid olika fosforklasser. Man går också igenom ekonomiskt lönsamma strategier på längre sikt i en växtföljd med spannmål och oljeväxter i Mellansverige.

– Fosforgödsling är lite klurigt och ger inte samma tydliga effekt som kvävegödsling. Man behöver tänka till vad som är lönsamt både på kort och lång sikt, säger Katarina Börling.

Gödsla fosforkrävande grödor i första hand

Om du inte gödslar med fosfor varje år är rekommendationen att i första hand gödsla fosforkrävande grödor som potatis, sockerbetor, majs och oljeväxter. Höstraps behöver tillgång till kväve, fosfor och kalium redan på hösten för bättre övervintring. I en spannmålsväxtföljd kan du istället fosforgödsla vårsäden eftersom dess rotsystem är mindre än höstsädens och därför når mindre jordvolym där fosfor kan tas upp.

Några grödor svarar inte så bra på fosforgödsling och behöver därför inte gödslas. Dessa är lin, ärter, åkerböna och vall.

Katarina Börling hoppas att det praktiska rådet ska ge inspiration att tänka till och se över fosforgödslingen på gården inför den kommande säsongen.
– Det är bra både för grödorna, ekonomin och miljön.

Tänk på att...

  • ha en aktuell markkarta som visar hur mycket fosfor jordarna innehåller. Det är lagom att markkartera vart 10:e år. Variera givan inom fältet enligt kartan.
  • anpassa gödslingen efter markens fosforhalt och grödans behov. Det är positivt för både ekonomi och miljö. Med hjälp av GPS kan du göra tilldelningsfiler och styra gödslingen automatiskt utifrån markkartan.
  • bra dränering och god markstruktur gör att rötterna får en bra tillväxt i en större jordvolym där de kan ta upp fosfor. Radmyllning och kombisådd där näringen placeras nära fröet är också positivt för gödslingens effekt.
  • undvika att sprida gödsel om det finns risk för ytavrinning, erosion eller stående vatten. Sprid inte heller stallgödsel om fosforhalten i marken redan är hög eftersom fosforn inte utnyttjas och risken för förluster ökar.

Läs mer: Gödsla rätt med fosforlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Katarina Börling och Johan Malgeryd, Greppa Näringens Praktiska råd, nr 27, 2018.

Sidan uppdaterades 2019-02-11 av Tobias Wiklund

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp