Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Rymdmat för kor kan ge positiva miljöeffekter

Foto: Pixabay

Rymdmat för kor kan ge positiva miljöeffekter

03 juli 2018

Industriellt framställda mikroorganismer kan bli ett proteinrikt foder för nötdjur, gris och kyckling som samtidigt minskar påverkan på miljön. Det framgår av en artikel av forskare vid Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science & Technology.

I studien har forskarna med hjälp av datorsimuleringar uppskattat den ekonomiska och miljömässiga potentialen hos proteinfoder av mikroorganismer på ett globalt plan. Simuleringarna sträcker sig till år 2050.

Metoden med industriellt framställda mikroorganismer, som bakterier, jäst, svampar eller alger, utvecklades under kalla kriget med syfte att fungera som ”rymdmat” för människor och tekniken finns redo att börja tillämpas. Mikroorganismerna odlas av energi, kol och kväve till ett proteinpulver som kan ersätta exempelvis soja i foder.

Även små mängder ger stor effekt

Redan när små mängder mikroorganismer ersatte soja och spannmål i fodret kunde forskarna se positiva miljöeffekter som minskad avskogning, minskat kväveläckage till vattendrag och minskade utsläpp av växthusgaser. Det räckte att ersätta det konventionella proteinfodret med 2 procent av de proteinrika mikroorganismerna för att minska utsläppen av växthusgaser med 7 procent, den globala odlingsarealen med 6 procent och de globala kväveförlusterna med 8 procent.

Analysen visar att den här typen av protein skulle kunna ersätta 10-19 procent av det konventionella växtbaserade proteinfodret.

Kan ha positiva effekter på produktionen

Enligt forskarna kommer protein från mikroorganismer att utvecklas även utan politiskt stöd eftersom det är så pass lönsamt.
– Foder med mikrobiellt protein påverkar inte produktiviteten, säger Isabelle Windl i ett pressmeddelande från PIK. Tvärtom kan det till och med ha positiva effekter på djurens tillväxt eller mjölkproduktion, säger hon.

Finns begränsningar

Men det finns begränsningar och mikroorganismerna kommer bara att kunna utgöra en viss del av fodret, enligt forskarna. Forskarna studerade fem olika metoder för att framställa mikroorganismerna. När foderproduktionen skedde utan att ta mark i anspråk så minskade visserligen jordbrukets utsläpp, men å andra sidan krävdes mycket energi. Andra metoder gav mindre miljönytta och vissa ökade till och med utsläppen av kväve och växthusgaser.

Även om foder av mikroorganismer skulle vara ekonomiskt lönsamt tror forskarna att det kommer att stöta på motstånd till följd av invanda jordbruksmetoder, riskaversion mot ny teknik eller bristande tillgänglighet på marknaden.

Läs artikeln: Decoupling Livestock from Land Use through Industrial Production Pathwayslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Ilje Pikaar, Silvio Matassa, Benjamin L. Bodirsky, Isabelle Weindl, Florian Humpenöder, Korneel Rabaey, Nico Boon, Michele Bruschi, Zhiguo Yuan, Hanna van Zanten, Mario Herrero, Willy Verstraete och Alexander Popp i Environmental Science & Technology, 2018.

Sidan uppdaterades 2018-07-03 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp