Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Miljöåtgärder gav enklare skötsel av hästhagar

Tre sedimentationsdammar fångar upp fosfor på anläggningen. Foto: Julmyra Horse Center

Miljöåtgärder gav enklare skötsel av hästhagar

26 juni 2018

Travanläggningen Julmyra Horse Center ligger i framkant när det gäller miljöåtgärder för att minska näringsläckage från hästhagar. Åtgärderna ger fördelar som rör både ekonomi, hästhälsa och enklare skötsel.

Miljöåtgärder gav enklare skötsel av hästhagar

Skyddszon med gräs mellan hage och bäck. Foto: Julmyra Horse Center

Julmyra Horse Center är en träningsanläggning för travhästar med cirka 200 hästar. Miljörestriktionerna i området runt centret är höga, bland annat eftersom Julmyra-bäcken rinner genom området. Därför har anläggningen fått arbeta från start med att göra miljöåtgärder för att minska näringsläckage från stallgödsel till vattendrag. Det här har gjort att anläggningen idag ligger i framkant när det gäller hantering av gödsel.

Carin Barrsäter är miljöansvarig på Julmyra Horse Center och har arbetat med miljöfrågor i projektform sedan 2011. Det har handlat mycket om att minska utsläppen av näringsämnen från hästhållningen genom att ha en väl fungerande gödselhantering och rutiner för hur hagar ska anläggas och skötas inom området. Hon tycker att det känns positivt att anläggningen fått så mycket uppmärksamhet för sitt miljöarbete.

Sprider kunskap till andra

– Det känns bra och ingår som en del i LIFE IP Rich Water-projektet att vi ska sprida vår kunskap och informera andra hästägare om möjliga åtgärder, berättar hon.

Idag tar anläggningen emot studiebesök från många olika delar av samhället som studenter, forskare, politiker, tjänstemän, hästägare och ridskolor.
– Vi berättar och visar vad vi har gjort och varför vi gör det. Det blir också en del föredrag på kurser och utbildningar för hästfolk, säger Carin Barrsäter.

Anläggningen deltar i EU-projektet LIFE IP Rich Waters tillsammans med Heby kommun. Man samarbetar även med SLU och länsstyrelsen för att studera, utvärdera och sprida arbetssättet. Det går ännu inte att se några mätbara effekter från den kontinuerliga uppföljning som sker via sensorer i Julmyrabäcken. Denna följs upp med vattenprovtagning och kommer utvärderas på sikt.

– Det vi märker skillnad på hittills är den förbättrade dagvattenhanteringen som skapar bättre ytor i rasthagarna och en lättare skötsel av banorna, säger Carin Barrsäter.

Tre sedimentationsdammar fångar fosfor

På anläggningen har man bland annat anlagt tre sedimentationsdammar för att partiklar med fosfor ska hinna sjunka till botten innan de når vattendragen. Man har även infört skyddsavstånd till vattendrag så att det finns en gräszon mellan hage och vattendrag.

Dränering av hagar har gjort att ytskiktet håller bättre, vilket förutom minskat näringsläckage även underlättar skötseln av anläggningen. Man har också skapat ett kretslopp där gödseln återförs till växtodling på en gård i närheten.

I samarbete med Heby kommun arbetar nu anläggningen inom ramen för LIFE IP-projektet med att ta fram ett digitalt informationsmaterial eller handbok om hur man kan jobba med de här frågorna, berättar Carin Barrsäter, som även kommer att föreläsa en del på kurser under hösten.

– På Julmyra fortsätter vi med att ta fram ett skötselprogram. Ytskikt i hagar, aktiva skyddszoner och sedimentationsdammarna måste skötas för att de ska fungera.
Man kommer även att fortsätta med provtagning och mätning för att kunna utvärdera åtgärderna i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet.

– Vi håller också på och utreder om vi kan nyttja vår gödselresurs på ett bättre sätt än idag.

Greppa Näringens råd om hästar

Visste du att Greppa Näringens rådgivning även riktar sig till hästhållare?

  • Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både hästhållare och miljö ska tjäna på.
  • Syftet med rådgivningen är att minska utsläppen av klimatgaser, minska övergödningen och använda växtskyddsmedel på ett säkert sätt.
  • Det kan handla om hur du kan använda hästgödseln på bästa sätt, hur mycket näring gödseln innehåller och odling av grovfoder.
  • Länsstyrelsen beslutar vilka som kan bli medlemmar i Greppa Näringen i respektive län. I de flesta län kan hästhållare som har mer än 25 hästar eller brukar mer än 50 hektar mark få rådgivning av Greppa Näringen. Besök ditt läns regionala hemsida för att se vad som gäller i ditt län: http://greppa.nu/om-greppa/regionalt.htmllänk till annan webbplats.

Mer kunskap:

Läs mer om miljöåtgärder på hästgårdar i Greppa Näringens praktiska råd Bra hagar för både hästen och miljön. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs också vår artikel om projektet Skitsmart som drivs av Hästnäringens nationella stiftelse: Skitsmart projekt ska öka kunskapen om hästgödsellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (2018-06-19).

Se ett YouTube-klipp om miljöarbetet på Julmyra Horse Center:

Sidan uppdaterades 2019-02-11 av Tobias Wiklund

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp