Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Skitsmart projekt ska öka kunskapen om hästgödsel

Foto: HNS

Skitsmart projekt ska öka kunskapen om hästgödsel

19 juni 2018

Projektet ”Skitsmart” drivs av Hästnäringens nationella stiftelse. Syftet är att öka hästhållarnas medvetenhet och kunskap om hästgödsel och om olika sätt att lagra och hantera hästgödsel.

Skitsmart projekt ska öka kunskapen om hästgödsel

Louise Lindberg är projektledare för Skitsmart. Foto: Claes Ottosson

Projektet startades förra året och drivs genom Hästnäringens miljökommitté som är ett nätverk för hästsektorns miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor. Louise Lindberg på Agrohest är projektledare och berättar att projektet startats eftersom det behöver spridas information om hästgödsel som resurs och hur man tar vara på resursen.

– I Sverige finns ungefär 360 000 hästar som tillsammans producerar 3,6 miljoner ton gödsel varje år. För hästägaren är hantering, lagring och spridning av gödsel ofta en utmaning som många upplever som krångligt och svårt. Det är extra påtagligt kring tätorter där tre fjärdedelar av landets hästar finns och där det kan vara svårt att bli av med gödseln till rimliga priser, säger Louise Lindberg.

Gödseln som en värdefull resurs

Projektets mål är att:

  • Öka kunskaperna om ansvar och regler kring hästgödsel
  • Öka kunskaperna om den praktiska hanteringen av hästgödsel
  • Sprida information om hästgödsel som en värdefull resurs
  • Analysera ekonomiska aspekter av olika alternativ för att hantera gödsel

En stor del av informationen sprids genom projektets Facebook-sida där man lyfter frågor om gödsel och miljö samt försöker ge årstidsanpassad information.

Frågor som lyfts är bland annat hur gödseln kan göras mer efterfrågad genom byte av strömedel. Halm och torv bryts ned lättare än spån och därför inte behöver komposteras lika länge. Genom att röra om i gödselhögen går komposteringsprocessen också snabbare, näringen blir mer tillgänglig för växterna och gödseln blir lättare att hantera och sprida.

Andra tips och råd handlar om djurhälsa. Till exempel kan man minska trycket från parasiter genom betesplanering, att mocka hagen eller harva ut gödselhögar när det varit varmt och torrt väder en längre tid. Hästarna kan också bli friskare genom att äta vallfoder, vilket både är positivt ur klimatsynpunkt och samtidigt ger en lägre kostnad för foderinköp jämfört med dyra kraftfoder och koncentrat.

– Att mocka rasthagar är en viktig del i arbetet för att minska näringsläckage till omgivningen. Det är återigen ett större problem i tätortsnära stall då hästar inte har så stora ytor och hagarna ofta saknar växttäcke, säger Louise Lindberg.

Samtal om hästgödsel

En annan viktig del i projektet är att bidra till samverkan. Projektet samordnar ”samtal om hästgödsel” för aktörer i hästgödselkedjan.

– I höstas samlade vi en grupp aktörer som arbetar med hästgödsel som substrat inom biogas- och förbränningsanläggningar. I år kommer vi bland annat bjuda in miljöinspektörer och samtala om hur vi kan samverka med bland annat informationsspridning, säger hon.

Projektet löper vidare under hela 2018. Louise Lindberg tycker att projektet fått positiv respons både från samverkansgrupper och representanter från olika förbund som representerar hästhållarna.

– De ser projektet som något som behövs. Målet är att information ska nå ut dit den saknas och vi arbetar på bred front. Nu när projektet snart varit igång ett år kan man se att det är många som hört eller sett något om projektet. Det ser vi som mycket positivt.

Greppa Näringens råd om hästar

Visste du att Greppa Näringens rådgivning även riktar sig till hästhållare?

  • Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både hästhållare och miljö ska tjäna på.
  • Syftet med rådgivningen är att minska utsläppen av klimatgaser, minska övergödningen och använda växtskyddsmedel på ett säkert sätt.
  • Det kan handla om hur du kan använda hästgödseln på bästa sätt, hur mycket näring gödseln innehåller och odling av grovfoder.
  • Länsstyrelsen beslutar vilka som kan bli medlemmar i Greppa Näringen i respektive län. I de flesta län kan hästhållare som har mer än 25 hästar eller brukar mer än 50 hektar mark få rådgivning av Greppa Näringen. Besök ditt läns regionala hemsida för att se vad som gäller i ditt län: http://greppa.nu/om-greppa/regionalt.htmllänk till annan webbplats.

Läs mer:

Projektet Skitsmarts webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följ projektet Skitsmart på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer i Greppa Näringens praktiska råd Bra hagar för både hästen och miljönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-05-17 av Alexander Regnér

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp