Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: Mårten Svensson

Nytt från Greppa Näringen

18 juni 2018

Sommaren närmar sig med stormsteg och i Greppa Näringen har vi nyligen gjort mätningar i sista etappen för arbetet med våra nollrutor i olika delar av landet. Det gör vi för att avgöra markens kväveleverans. I juni har vi också skickat ut vårt senaste medlemsbrev där du läser om Gropen på Borgeby fältdagar och vår rådgivning byggplanering.

Vi har publicerat ytterligare ett praktiskt råd, nummer 27 i ordningen, Gödsla rätt med fosfor. Du kan även ta del av Greppa Näringens verksamhetsberättelse för 2017 och se den nya broschyren där all vår aktuella rådgivning finns samlad och beskriven.

Greppa Näringens medlemsbrev juni 2018

Vet du vad Gropen är? I vårt senaste medlemsbrev läser du om Gropen som Greppa Näringen medverkar i under Borgeby fältdagar, där besökare får möjlighet att studera livet under markytan. Läs även om vår rådgivning byggplanering och hur intresset för just byggfrågor har ökat. En av våra medlemmar berättar också om sina erfarenheter av Greppa Näringens rådgivning byggplanering.

Gödsla rätt med fosfor – Greppa Näringens praktiska råd nr 27

I detta praktiska råd läser du om fosfor, ett viktigt näringsämne som även kan orsaka över­gödning. Du lär dig hur du får bäst effekt av din gödsling när du gödslar vid rätt tidpunkt och anpassar gödslingen efter markens fosforhalt och grödornas behov, samtidigt som risken för förluster minskar.

Vill du bli medlem? Läs broschyren om Greppa Näringens rådgivning

Nu kan du se och ladda ner den nya broschyren Rådgivning 2018–2020. Där finns all vår rådgivning samlad att se och läsa för dig som redan är medlem eller för dig som vill bli.

Greppa Näringens verksamhetsberättelse 2017

2017 såg vi i Greppa Näringen ett stort engagemang bland lantbrukare för markfrågor. Rådgivning om markbördighet och dränering ökade jämfört med året innan, liksom våra rådgivningar om integrerat växtskydd, miljöaspekter på nya stallar, utfodring av köttdjur, och analyser av gårdens klimatpåverkan. Under året tillkom 424 nya rådgivningsmedlemmar och vi genomförde 197 startbesök. Totalt genomförde vi 2 384 rådgivningar, vilket är något mindre än 2016 och där vi framöver fortsätter att lyssna på lantbrukarnas och rådgivarnas förväntningar och önskemål.


Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp