Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Ny viktig samarbetspartner för Greppa Näringen

Foto: Mårten Svensson

Ny viktig samarbetspartner för Greppa Näringen

15 juni 2018

Regeringen har beviljat pengar för ett nytt omfattande arbete med övergödning. Långsiktighet och lokalt perspektiv kommer vara i fokus i det nya uppdraget som kommer utföras i nära samarbete med Greppa Näringen.

Under lång tid har det kommit synpunkter om att öka den lokala förankringen i arbetet med EU:s vattendirektiv. Regeringen har hörsammat det som en del i den stora satsningen på havsmiljön. Rätt åtgärder på lantbruksföretagen gjorda på rätt plats i ett avrinningsområde kommer ge resultat både för sjöar, vattendrag och Sveriges kustvatten.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har därför fått två olika uppdrag att i pilotområden prova att anställa åtgärdskoordinatorer. Liknande upplägg finns i Storbritannien (Catchment officers) och i Danmark (Oplandskonsulenterne). En arbetsgrupp med HaV, Jordbruksverket, LRF och vattenmyndigheterna har tillsammans utformat den utlysning av pengar som nu går att söka.

Sluta med tomtebloss

Det har funnits väldigt många bra lokala vattenvårdsprojekt i enskilda kommuner eller biflöden men de har ofta pågått under endast något eller några år. I perspektivet att det tar lång tid att få mätbara effekter i miljön riskerar kortvariga projekt att bli som tomtebloss.

Det tar tid att bygga en sådan tillit att människor själva vågar komma med förslag på miljöåtgärder för vattnet där de bor. Just varaktigheten är en av de saker som gjort att Greppa Näringen gett mätbara resultat på gårdar. Vatten är något som engagerar de flesta men ur olika perspektiv. Med utgångspunkten ”vattnet i din hembygd” blir det en annan typ av samtal än vad som förekommit hittills.

Kom med förslag

I den nya utlysningen kan länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer söka medel för lokalt åtgärdsarbete inriktat mot åtgärder för att minska övergödningen och involvera flera olika aktörer i ett avrinningsområde. Ambitionen är att prova olika lösningar.

– Det är extra viktigt att säkerställa en variation och mångfald av pilotområden utifrån bland annat geografiskt läge, hur marken används, vilka som är huvudmän och att det finns ett lokalt fokus i åtgärdsarbetet, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV.

Nära samarbete med Greppa Näringen

Greppa Näringens rådgivning handlar fortfarande till största delen om att minska näringsläckage och minska övergödningen. Det nya projektet handlar enbart om övergödning och riktar sig också till lantbruk och landsbygd. Greppa Näringens kärna utgörs av rådgivning på gårdar medan regeringsuppdraget inte kommer verka på enskilda gårdar utan i enskilda avrinningsområden. Fokus på övergödning är alltså något som förenar de båda projektet och därför kommer ett nära samarbete att behöva utvecklas.

I Greppa Näringen finns redan vattendragsgrupper, men hur samarbetet i övrigt ska se ut återstår att se. Ett exempel kan vara att åtgärdskoordinatorn för ett vattendrag tipsar lantbrukare som inte ännu är med i Greppa Näringen om relevanta moduler i Greppa Näringens rådgivning.

Ordet lokal kan betyda olika saker och Greppa Näringens rådgivning är lokal i bemärkelsen gården och åtgärdskoordinatorernas arbete blir lokalt i bemärkelsen avrinningsområdet.

– Det kan bli ett väldigt bra samarbete om de nya åtgärdskoordinatorerna lär känna i alla fall några av Greppa Näringens rådgivare i trakten och också lär känna LRF:s lokala organisation. Greppa Näringen får en ny bästis kanske man kan hoppas på, säger Markus Hoffmann, LRF.

Sidan uppdaterades 2018-06-15 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp