Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Ökad produktion och minskad klimat- och miljöpåverkan

Foto: Janne Andersson

Ökad produktion och minskad klimat- och miljöpåverkan

12 juni 2018

Sverige är ett av få OECD-länder som lyckats öka produktionen i jordbruket och samtidigt minska dess negativa miljö- och klimatpåverkan. Det framgår av en ny rapport från OECD som Jordbruksverket bidragit till.

Ökad produktion och minskad klimat- och miljöpåverkan

En ny rapport från OECD har utvärderat jordbrukets- och livsmedelssektorns innovationssystem.

Joel Karlsson, utredare på utredningsenheten på Jordbruksverket, har bistått i arbetet med rapporten av den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD.

Rapporten har utvärderat jordbrukets- och livsmedelssektorns innovationssystem. Begreppet innovationssystem innebär den kombination av aktörer, drivkrafter och spelregler som påverkar förmågan att skapa innovationer.

Strukturförändringar är en viktig förklaring

Den framgångsfaktor som gjort att Sverige lyckats öka sin produktivitetstillväxt och minskat sin negativa miljö- och klimatpåverkan är strukturförändringar med ökad konkurrens och en utveckling mot större och mer effektiva jordbruk, enligt rapporten.

Tillväxten hos produktiviteten har i Sverige varit högre än snittet för EU-länderna under de senaste 25 åren, däremot ligger vi efter de 13 nyaste medlemsländerna som Polen och de baltiska länderna.

Utsläppen av växthusgaser har minskat

Tre områden lyfts där jordbrukets negativa miljö- och klimatpåverkan minskat:

  • 1.) Utsläppen av växthusgaser från jordbruket har minskat.
  • 2.) Användningen av insatsvaror som energi, vatten och gödning blir allt mer effektiv.
  • 3.) Växtodlingen har minskat användningen av kväve och fosfor och samtidigt ökat sin produktion.

OECD har även tagit fram rekommendationer för fortsatt ökning av produktiviteten i jordbruket på ett hållbart vis. De rekommenderar bland annat att arbetet med livsmedelsstrategin behöver accelerera och att styrningen i hela innovationssystemet behöver förbättras.

Greppa Näringen omnämns i rapporten som ett stort projekt inom rådgivning för att minska näringsläckage.

– Sveriges jordbrukssystem är ett exempel på den framgång som kan uppnås genom samarbete mellan offentlig och privat sektor, säger Carmel Cahill, biträdande direktör för OECD, i en kommentar.

Sidan uppdaterades 2018-06-12 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp