Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Vallprojekt ska överbrygga klyftan mellan forskning och praktik

Foto: Nilla Nilsdotter-Linde

Vallprojekt ska överbrygga klyftan mellan forskning och praktik

05 juni 2018

Nya forskningsresultat inom vallodling sprids inte i tillräckligt stor utsträckning till det praktiska lantbruket. Men det ska förhoppningsvis projektet Inno4Grass råda bot på. Projektets syfte är att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik och säkerställa innovativa system i vallodlingen.

Vallprojekt ska överbrygga klyftan mellan forskning och praktik

Flera gårdar presenterar bete som en klimatsmart utfordringsmetod. Foto: Anna Carlsson

Projektet Inno4Grass (Mer innovationer för hållbar vallproduktion i Europa) samlar lantbrukar- och rådgivarorganisationer samt forsknings- och utbildningsinstitutioner i åtta EU-länder: Tyskland, Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Polen och Sverige.

De deltagande länderna är sådana där vall utgör en stor andel av odlingsmarken och där mjölk, nöt- och lammkött är ekonomiskt viktiga. Svenska aktörer i projektet är Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska Vallföreningen.

Uppslagsverk om vall och bete

Några saker som planeras inom projektet är bland annat att fånga upp nyheter från innovativa gårdar och publicera på projektets hemsida och i sociala medier, göra en projekthemsida och producera informationsmaterial samt fylla onlineuppslagsverket om gräsmarker, den så kallade Encyclopedia pratensislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, med information. Lantbrukare och rådgivare kommer också få möjlighet att delta i utbytesprogram och utbildningar inom ramen för projektet.

Innovativa vallbönder

I Sverige har projektet hittat 20 innovativa vallbönder. Bland annat lyfts en gård i Kil med torktåliga växter i vallen som kummin och käringtand och en annan gård i Kungälv som utvecklar en ny maskin, en så kallad multivallskördare, som kan både slå, vända, lufta och stränglägga och som är skonsam och energisnål.

Vallgrödan är den minst bekämpade grödan, den förbättrar strukturen i marken och håller marken bevuxen i flera år ända tills vallen bryts.

– Rent allmänt är gårdarna intressanta ur klimat- och miljösynpunkt, menar Nilla Nilsdotter-Linde som är SLU:s expert i projektet. Vallgrödan är den minst bekämpade grödan, den förbättrar strukturen i marken och håller marken bevuxen i flera år ända tills vallen bryts, säger hon.

I projektet finns exempel på resurseffektiva lösningar för ökat närings- och vattenutnyttjande, minskade ensileringsförluster och minskat behov av kemisk bekämpning. Där finns också idéer om hur produktion av närproducerat protein kan förbättras genom kunskap om vallfröblandningar och minskad dubbelkörning som bland annat sparar baljväxterna.

Klimatsmart bete

På flera av gårdarna presenteras bete som en klimatsmart utfordringsmetod. Anna Carlsson, ordförande i Svenska Vallföreningen, poängterar att kunskaperna om produktionsbete är eftersatta inom lantbruket och rådgivningen. Här finns mycket kunskap att hämta från andra länder som kan appliceras på svenska gårdar.
– Det finns många innovativa bönder att få idéer ifrån till sin vallodling. Om vi kan sprida detta inom och mellan länderna är mycket vunnet, både för lantbruket och forskningen, säger Anna Carlsson.

Nilla Nilsdotter-Linde har valt ut 11 innovationer inom projektet vars arbete har särskild relevans för Greppa Näringens fokusområden:

Några innovationer i projektetGårdens inriktning

Innovation

Kommentar

Mjölk, SRB, Holstein och korsningar

Bättre kväveeffekt med gödseln separerad och matarslangspridd

Gödslingseffektivitet

Mjölk, Holstein och SRB

Minimala förluster vid inläggning och uttag av ensilage

Minska ensileringsförlusterna

Mjölk, Holstein

Odla, använda och sälja kvalitetsprotein från vall

Närproducerat protein

Mjölk, Holstein och SRB

Fasta körspår för mera klöver

Minska dubbelkörning, packning, öka baljväxtutnyttjandet

Mjölk, ekologisk SRB

Bra bete ger mycket mjölk och sparar kostnader

Ekobete - klimatsmart utfodring

Kött, ekologisk SRB, Holstein och korsningar

Utnyttjar betet maximalt med rätt kalvningstid

Ekobete - klimatsmart utfodring

Mjölk, ekologisk, Holstein, Fleckvieh och Ayrshire

Enkelt fållsystem förbättrar ungdjursbetet

Ekobete - klimatsmart utfodring

Mjölk, Procross-korsningar

Mer och bättre vall med sådd efter höstkorn

Mindre utlakning via vallinsådd på hösten, slippa ogräsbekämpa.

Mjölk, ekologisk Holstein och SRB

Bevattning och stallgödsel viktiga hörnstenar i torr bygd

Gödslingseffektivitet och resurssnål vattenhushållning

Mjölk, SRB och Holstein

Flerstegs vallstrategi i torkans land

Resurssnål vattenhushållning och allmänt miljötänk

Mjölk, Holstein

Hundäxing markerar fasta körspår

Biologisk spårmarkering, undvika dubbelkörning

Tio av de svenska exemplen kommer att studeras närmare för att få mer data om bland annat avkastning och ekonomi för att lantbrukare i olika länder ska kunna ta del av varandras erfarenheter.

I sommar kommer projektet Inno4Grass till Borgeby fältdagar den 27-28 junilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där några innovativa lantbrukare kommer diskutera olika system för vallodling och på Svenska Vallföreningens sommarmöte i Uppland den 26-27 juli.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Närmast i tiden ligger en betesdag den 14 juni i Köinge utanför Ullared.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Denna är ett samarbete mellan två EU-projekt, Inno4Grass och EuroDairy, och handlar om betets potential som foder till mjölkkor.

Projektet finansieras av Horisont 2020 som är EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Sidan uppdaterades 2018-06-05 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp