Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Kväveläckaget inom EU minskar – men bilden varierar

Foto: Mårten Svensson

Kväveläckaget inom EU minskar – men bilden varierar

22 maj 2018

Kväveläckaget till Europas grundvatten och vattendrag minskar sakta men säkert, enligt en ny rapport av EU-kommissionen. Men bilden varierar mellan länderna. Vissa länder har börjat punktmarkera ”worse performing farms” medan andra gårdar får ökad flexibilitet.

EU-kommissionen sammanställer med några års mellanrum hur det går för medlemsländerna med Nitratdirektivet. Nu har en ny rapport kommit för åren 2012-2015 som jämförs med den tidigare för 2008- 2011.

En sak som spelar roll för kväveläckaget är hur djurhållningen ändras. Och totalt sett har antalet kor, grisar och fjäderfä minskat med 0,5-3 procent för perioden 2012-2015 jämfört med 2008-2011. Även användningen av kväve och fosfor i mineralgödsel minskade något. Konstigt nog försämrades kväve- och fosforbalanserna med svagt ökande överskott trots mindre mängd av både stall- och mineralgödsel.

Vattnet något renare

Den samlade bilden som kommissionen ger är att odlingens påverkan på grundvatten, sjöar och vattendrag minskar. För grundvatten hade denna gång 13,6 procent av mätstationerna i Europa mer än hälsogränsvärdet på 50 mg nitrat per liter. Förra perioden var det 14,4 procent av mätstationerna som låg över gränsvärdet.

Irland, Finland och Sverige pekas ut som de länder med minst nitrat i grundvattnet. Och Malta, Tyskland och Spanien är i andra änden av skalan.

För sjöar och vattendrag minskade nitrathalten i 31 procent av alla mätstationer. Å andra sidan försämrades den i 19 procent av mätstationerna. Bilden som ges är just varierande där vattnet verkar bli mer förorenat på vissa håll och mindre på andra.

Åtgärdsprogram behöver skruvas åt

I de obligatoriska åtgärdsplanerna ingår krav på minsta lagringskapacitet och de, för många lantbrukare, irriterande datumgränserna för gödselspridning. Kommissionen skriver att de kommer att hålla ett öga på lagringskapacitet och samla info om vilken kapacitet som finns på gårdarna.

Några länder har pekat ut hela sitt land som nitratkänsligt, till exempel Finland, Tyskland och Danmark. I dessa länder börjar mer intresse riktas mot ”worse performing farms” och istället ska ökad flexibilitet ges till gårdar med lägre risk för näringsläckage.

Rättsprocesser pågår mot sju länder

Det pågår ständigt rättsprocesser mot någon eller några av medlemsländerna. Det kan handla om att kommissionen tycker att landet i fråga är för snålt med att peka ut jordbruksområden som nitratkänsliga. Eller att åtgärdsprogrammet är för slappt i något avseende.

Innan landet hamnar i EU-domstolen har det föregåtts av att landet fått ett ”motiverat yttrande” och en ”formell underrättelse” där det ges chans att förklara sig. För Sveriges del pågick tidigare en skriftväxling där kommissionen undrade varför inte hela sydsvenska höglandet var utpekat som nitratkänsligt, vilket tidigare regering motsatte sig. Nu pågår processer mot Frankrike, Polen, Grekland, Slovakien, Tyskland, Belgien och Bulgarien.

Sidan uppdaterades 2018-05-22 av Teresia Borgman

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp