Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Miljardbelopp behöver investeras i dränering

Foto: Anuschka Heeb

Miljardbelopp behöver investeras i dränering

18 maj 2018

Det behöver investeras 1 miljard kronor om året i dränering av jordbruksmark för att möta framtidens förändrade klimat med ökade vattenflöden. Det skriver Jordbruksverkets i en utredning som utförts på uppdrag av regeringen.

Dräneringen av svensk jordbruksmark är eftersatt och klimatförändringarna väntas höja kraven ytterligare på en bra dränering. Dränering är också viktigt ur miljösynpunkt och för att klara målet om att öka den svenska livsmedelsproduktionen.

Intresset för dränering har ökat

Jordbrukarna bedömer att en dryg femtedel av åkerarealen har bristfällig dränering. Intresset för dränering och investeringstakten har ökat, enligt utredningen. Jordbrukarna uppger att en fjärdedel av denna areal kommer att åtgärdas inom en femårsperiod. Trots det är inte takten tillräckligt hög för att klara av behovet av markavvattning i ett framtida klimat.

Några slutsatser som lyfts fram i utredningen är att:

  • Investeringarna i täckdikning behöver bli två till tre gånger större än idag, vilket innebär investeringar på upp emot 1 miljard kronor om året.
  • Dagens regler hindrar klimatanpassning av diken och ledningar och bör därför ses över.
  • Det behöver satsas på mer forskning, utveckling och utbildning. Detta för att öka kunskapen om hur avvattningssystem bör utformas med hänsyn till förändrat klimat, ändrade odlingssystem och miljökrav.

Ny utredning om vattenförsörjning

Åtgärder inom andra områden påverkar också jordbrukets markavvattning. Det kan handla om åtgärder som rör bebyggelse och infrastruktur, EU:s vattendirektiv, framtida vattenförsörjning och minskad avgång av växthusgaser från organogena jordar. Inom området vattenförsörjning har Jordbruksverket publicerat ytterligare en utredninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som även denna gjorts på uppdrag av regeringen.

Syftet med kartläggningarna är att vara beslutsunderlag för regeringen, men de kan även användas av till exempel myndigheter, kommuner, jordbrukare, rådgivare, entreprenörer och konsulter.

Dränering av jordbruksmark i framtidens klimat

Några slutsatser om avvattning av jordbruksmark ur Jordbruksverkets rapporten Avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat:

  • Kraven på avvattningens kapacitet kommer att öka med ett förändrat klimat
  • Det är viktigt att använda odlingssystem och brukningsmetoder som ger bättre markstruktur och infiltrationsförmåga.
  • Vid täckdikning bör man ha mindre avstånd mellan dräneringsledningarna eftersom markens genomsläpplighet kommer att minska i och med klimatförändringarna.
  • Öppna huvudavlopp bör underhållas oftare och anpassas för högre flöden vid behov och där det är lönsamt.

Källa: Avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Eskil Mattsson, Tomas Johansson, Jennie Wallentin, Gwidon Jakowlew, Magdalena Nyberg och Albin Noreen, Rapport 2018:19, Jordbruksverket, utgiven 2018-05-08.

Sidan uppdaterades 2019-02-11 av Tobias Wiklund

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp