Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Så kan jordbruket lagra mer kol i marken

Kolhalten i svensk åkermark har ökat över tid, vilket förvånat forskarna, berättade Thomas Kätterer, forskare vid SLU. Förklaringen är att andelen vall ökat till nästan 50 procent av åkermarken, en ökning som drivs av att antalet hästar ökar. Däremot minskar kolhalterna på vissa platser som i spannmålsbygder. Foto: Mårten Svensson

Så kan jordbruket lagra mer kol i marken

15 maj 2018

Många är eniga om att det finns stor potential att binda in mer kol i åkermark för att öka både bördighet och motverka klimatförändringar – men det saknas fortfarande mycket kunskap om hur olika odlingsmetoder påverkar markens kolinnehåll. I en ny rapport har MISTRA EviEM (Mistras råd för evidensbaserad miljövård) sammanställt den kunskap som finns på området.

Resultatet av studien om hur olika jordbruksmetoder påverkar markens innehåll av organiskt kol och en genomgång av forskningsläget i Sverige presenterades under seminariet Så kan åkermark bidra till att fånga in mer koldioxid som gick av stapeln på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) den 27 april, 2018.

4-promille-initiativet

Sverige har skrivit på det globala 4-promille-initiativet som har som fokus att öka kolinlagringen i jordbruksmark. Initiativet innebär att vi genom att öka markens kolhalt med 4 promille om året kan bromsa ökningen av koldioxid i atmosfären. Frågan om kolinlagring i jordbruket lyfts även i Miljömålsberedningens klimat- och luftvårdsstrategi.

MISTRA EviEM har nu gjort en systematisk kartläggning som visar att plöjningsfri odling och reducerad jordbearbetning ökar mängden kol i marken jämfört med intensiv jordbearbetning, men att det bara går att se en förändring i de övre jordlagren. När det gäller djupare jordlager i markprofilen ses inga förändringar, något som visserligen skulle kunna bero på att det ännu inte finns tillräckligt dataunderlag, enligt utvärderingsgruppen.

”Conservation Agriculture”

Under seminariet diskuterades så kallad Conservation Agriculture som bland annat innebär att störa jorden så lite som möjligt, skydda jorden samt att ha en bra växtföljd. Håkan Wallander, professor vid Lunds universitet berättade hur Conservation Agriculture kan bidra till att höja mullhalten i jorden. Katarina Hedlund vid Lunds universitet som ledde EviEM-projektet pratade om vikten av att kombinera odlingsmetoder, hålla markytan täckt av växtlighet och låta växterna pumpa ner kolet i marken. Gustaf Ramel, lantbrukare på Gårdstånga Nygård visade hur Conservation Agriculture kan tillämpas i praktiken med plöjningsfritt, direktsådd och mellangrödor. Hans erfarenhet var dock att det kan vara svårt att hantera ogräset i ekologisk odling utan plöjning och ogräsmedel.

Ökat fokus på klimat i nya jordbrukspolitiken

En annan punkt på programmet var hur EU:s gemensamma jordbrukspolik och olika stöd inverkar på kolinlagringen. Enligt Per Bodin, miljömålssamordnare för miljömålet begränsad klimatpåverkan, Jordbruksverket, ses en positiv effekt av ekologiska fokusarealer, miljöersättningar och kompensationsstöd på kolinlagringen. Det finns också potential att öka den här effekten. Den nya gemensamma jordbrukspolitiken inom EU kommer ha ett större fokus på klimat, men det är ännu oklart hur åtgärder för kolinlagring kommer tillämpas, berättade han.

Greppa Näringens projektledare Stina Olofsson illustrerade hur forskningsresultat kan komma till användning i praktiken. Hon presenterade Greppa Näringens arbete och rådgivning till lantbrukare för att bland annat minska utsläppen av klimatgaser.

Seminariet arrangerades av MISTRA EviEM, KSLA, Jordbruksverket, Lunds universitet och SLU.

Mer kunskap:

Se KSLA-seminariet Så kan åkermark bidra till att fånga in mer koldioxid länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteronline. Här hittar du även presentationerna som pdf:er.

MISTRA EviEM:s kartläggning Hur påverkas organiskt kol i åkermark av intensiv jordbearbetning? länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du rådgivare och vill lära dig mer om hur mer kol kan lagras i marken för både bördighet och klimat? Då har du chansen på Greppa Näringens kostnadsfria webbinar Jordbrukets potential att öka kolinlagring i markenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster via Skype nu på torsdag den 17 maj 2018 kl 9-10:30. OBS! Sista anmälningsdag är idag den 15 maj.

Sidan uppdaterades 2018-05-15 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp