Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Fodrets klimatavtryck är en viktig del av köttproduktionens miljöpåverkan

Foderproducenter, forskare, rådgivare och olika branschorganisationer deltog i seminariet ”Hållbara foderprodukter och klimatavtryck”. Foto: Carin Clason

Fodrets klimatavtryck är en viktig del av köttproduktionens miljöpåverkan

11 maj 2018

Det behövs en kvalitetssäkrad gemensam databas för fodrets miljö- och klimatpåverkan. Det rådde det stor enighet om när foderproducenter, forskare, rådgivare och branschorganisationer deltog i seminariet ”Hållbara foderprodukter och klimatavtryck” i Göteborg i mitten av april.

När klimatpåverkan från olika produktionsformer beskrivs så varierar fodrets andel av klimatavtrycket från cirka 15 procent till över 80 procent, där den lägre siffran hör till mjölk- och nötköttsproduktionen och den högre till fjäderfäproduktionen. Grisproduktionen uppvisar en siffra som ligger mitt emellan.

Databaser visar klimatavtryck

Rise har en hemsida med livcykelanalyserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som visar klimatavtryck från foder och foderråvaror. Den anlades 2008 och har uppdaterats 2010 och 2013. Den behöver dock fyllas på och uppdateras. Hos Rise finns också en klimatdatabas med runt 750 livsmedel. Denna är dock inte öppen utan finansieras av användarna, som bland annat är livsmedelsproducenter och aktörer inom offentliga måltider.

Internationellt samarbete är viktigt

Nicholas Martin, FEFAC (European Feed Manufacturers Federation), deltog via Skype på seminariet och berättade vad som sker internationellt. Han menar att det behövs robusta, säkra värden för att vi ska kunna ha en tillväxt av animaliska produkter. Global Feed LCA Institute (GFLI)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetar med att ta fram klimatvärden för foderprodukter. Databasen skall förutom klimatpåverkan även beskriva bland annat växtnäringspåverkan, försurning och vattenavtryck. Viktigt är också att foderföretagare och andra utbildas och att det sker ett samarbete och utbyte mellan länder vilket leder till att samma beräkningsgång används, att fler foder kan undersökas, att kostnader delas mellan länder och förbättringar kan ske i hela animalieproduktionen.

Klimatavtryck viktigt i Klimatkollen

I Sverige används fodrens klimatavtryck även i Greppa Näringens rådgivning, Klimatkollen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Här räknas gårdens klimatpåverkan fram och då gäller det att det finns kända klimatvärden för ingående foder. Fodervärderingssystemet NORFORlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är beredda att lägga till en kolumn för klimatavtryck med omedelbar verkan. I Norfor finns näringsvärden för de flesta foderråvaror och foderuppgifter från 75 stycken foderföretag.

Annan miljöpåverkan behöver också belysas

”Oavsett om vi vill eller inte, kommer det att ställas frågor om vad vi gör för att förbättra våra produkter”, var ett citat från ett foderföretag på seminariet.

Deltagarna var eniga om att det behöver jobbas vidare på att ta fram klimatvärden och att det krävs ett samarbete både inom och utom landet.

Foder, foderproduktion och djurproduktion är inte bara en klimatfråga. Det är viktigt att belysa även annan miljöpåverkan, negativ såväl som positiv. Det framkom bland annat av detta citat från seminariet:

”En fara vid klimatmärkning av foder eller livsmedel är att användaren inte får information eller tar till sig information om till exempel djuromsorg, biologisk mångfald med mera.”

Nästa fråga är vem som skall ha ansvaret för arbetet med databasen och vem som skall betala. En fortsättning på det här arbetet är på gång.

Seminariet var ett samarrangemang mellan Föreningen Foder & Spannmål, Rise Jordbruk och Livsmedel, Lantmännen, och Jordbruksverkets projekt "Minskad klimatpåverkan och förnybar energi" och Greppa Näringen.

Sidan uppdaterades 2018-05-15 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp