Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Markägare är positiva till träd längs diken och vattendrag

Foto: Pixabay

Markägare är positiva till träd längs diken och vattendrag

04 maj 2018

Det var mest positiva tongångar från markägare när ett försök med lövträdsplantering längs vattendrag utvärderades. Träden upplevdes som fina och stabiliserade dikesslänter som rasade. Men det gäller att tänka på dräneringen och att träd som välter kan bli ett problem.

Det finns både för- och nackdelar med att ha träd längs diken och vattendrag. Trädrötter kan stabilisera dikesslänter som rasar och också ge virkesproduktion, medan nackdelar kan vara rötter som växer ut i åkern och att träd välter ut i åkern eller ner i vattendraget och dämmer. I Greppa Näringens nya rådgivningsmodul om underhåll av öppna diken blir träd en av sakerna att diskutera. En ytterlighet är att alltid ta bort alla träd och den andra ytterligheten att aldrig ta bort några träd. I en ny norsk studie har en grupp forskare undersökt om rätt träd på rätt plats kan ge nytta och de har också undersökt markägares inställning till trädplantering längs diken och vatten.

10 000 lövträd planterades

Drygt 10 000 lövträd planterades på prov längs olika diken och vattendrag i Våler kommun i Norge under åren 2001 till 2006. I kommunen finns ett lantbrukskontor som ombesörjde planering och inköp av plantor. Bland annat planterades björk, grå- och klibbal, rönn, sälg och fågelbär. År 2017 inventerades cirka 5 000 av träden. Det skilde stort i överlevnad där 58 procent av klibbal hade överlevt, men bara cirka 35 procent av gråal, björk och rönn. Nästan alla fågelbär hade dött. Bävergnag, högt vattenstånd och betning av älg och rådjur var de vanligaste orsakerna till att träden dött.

Övervägande positiva erfarenheter

Träden planterades ut i samarbete med 18 markägare. Vid uppföljningen fick de svara på en enkät om hur de upplevde de nya träden och det gjordes också telefonintervjuer. Sammanlagt svarade 12 av de 18 markägarna. I enkäten svarade en lantbrukare att det var både för- och nackdelar för odlingen på åkern intill. Fem svarade att det var varken bra eller dåligt för odlingen och en svarade att det vara bara fördelar. Ingen svarade att det var bara nackdelar.

Mer specifikt om upplevda fördelar svarade flera att det var fint med de nya träden i landskapet och att trädens rötter gjorde att slänter rasade i mindre utsträckning. Någon tog vara på träd som vält för ved medan andra planerade att göra det i form av gallring när träden blivit lite större. I enkäten svarade de flesta att de inte märkt någon skillnad för den biologiska mångfalden, men ett par tyckte att det var mer bäver och kräftor och bra för fågellivet.

Två personer svarade att trädrötter var ett problem för täckdikningen, men att det går att lösa genom att styra bättre var träden planteras. Beskuggning av grödorna var inget problem eftersom de valt planteringsställen med tanke på det. Ingen upplevde mer sjukdomar eller skadedjur i spannmål. Andra kommentarer var att grenar på marken kan ge problem i jordbruksmaskiner och att stora träd kan falla ut i vattendraget och ta med sig jord. I stora vattendrag kan det vara en farlig arbetsuppgift att ta tillvara nedfallna träd.

Sidan uppdaterades 2018-05-04 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp