Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Stöd inom integrerat växtskydd, vatten och klimat

Foto: Janne Andersson

Stöd inom integrerat växtskydd, vatten och klimat

20 april 2018

Vill du starta ett projekt inom integrerat växtskydd, förbättrad vattenkvalitet eller för att minska utsläppen av växthusgaser? Nu finns pengar att söka till projekt inom miljö- och klimatfrågor inom bland annat dessa områden.

Jordbruksverket utlyser genom landsbygdsprogrammet 18 miljoner kronor till så kallade pilot- och samarbetsprojekt inom miljö- och klimatfrågor. Av dessa ska 7 miljoner kronor gå till miljöprojekt och 11 miljoner kronor ska gå till klimat- och energiprojekt. Aktörer som kan söka stöd är myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, organisationer och företag. Stöden går att söka fram till och med den 30 september.

Pilotprojekt innebär i det här sammanhanget ”projekt som syftar till att utveckla produkter, metoder, tekniker eller processer för att nå positiva effekter för miljön och klimatet”. Samarbetsprojekt innebär ”projekt som utvecklar samarbeten mellan flera aktörer, för att gemensamt kunna nå positiva effekter för miljön och klimatet”.

Det går att få stöd som motsvarar 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. Resterande 10 procent behöver finansieras privat och kan inte bestå av andra offentliga medel.

Testa metoder i praktisk odling

Ett av områdena som kan få stöd är projekt som syftar till att öka förutsättningarna för att använda integrerat växtskydd. Projektet ska bidra till att nå miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö. Du kan söka pengar för att utveckla samarbeten för att testa och utvärdera tekniker och bekämpningsmetoder inom integrerat växtskydd i praktisk odling. Det kan också handla om att utveckla beslutsunderlag för lantbrukare kring bekämpning.

pröva och utveckla produkter, metoder och tekniker för att anpassa användningen av växtnäring utifrån grödans behov och markens förutsättningar"

Det går även att söka stöd inom området förbättrad vattenkvalitet. Projekten ska syfta till att minska förluster av växtnäring och bidra till att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.

Inom det här området kan stödet bland annat sökas för att ”pröva och utveckla produkter, metoder och tekniker för att anpassa användningen av växtnäring utifrån grödans behov och markens förutsättningar”, men också om åtgärder för att sprida gödsel på lämpligt sätt så att näringen utnyttjas samtidigt som man undviker negativa effekter på miljön.

Projektet kan även handla om att vidareutveckla åtgärder inom fosfor- och kväveretention, som anlagda våtmarker, dammar och tvåstegsdiken.

Kostnadseffektivt underhåll av diken

Inom området vattenhushållning går det att söka stöd för projekt bland annat om att underhålla diken på ett kostnadseffektivt sätt samt för att utformna och anpassa dränering, avvattning och bevattning.

Stöd ges även för områdena ekologisk produktion och odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer.

Inom klimat- och energiområdet kan projekten handla om att effektivisera energianvändningen inom jordbruket eller att främja förnybar energi och en samhällsutvecklingen baserad på förnybara resurser.

Läs mer:

Om stöden Pilot- och samarbetsprojekt inom miljö samt klimat och energi på Jordbruksverkets webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du ansöker om stöden här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-05-16 av Alexander Regnér

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp