Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Forskning om nitrat och cancer skapar debatt i Danmark

Foto: Pixabay.com

Forskning om nitrat och cancer skapar debatt i Danmark

27 mars 2018

I Danmark pågår en debatt om sänkta gränsvärden för nitrat i dricksvatten. Detta sedan en doktorsavhandling vid Århus universitet hittat en koppling mellan nitrat i dricksvatten och tarmcancer. Men den danska forsknings- och rådgivningsorganisationen SEGES anser inte att orsakssambandet är tillräckligt väl dokumenterat.

Upprinnelsen till debatten är ett pressmeddelande från forskningsalliansen DNMark som presenterar en doktorsavhandling från Århus universitet. Enligt pressmeddelandet ökar risken för tarmcancer till följd av nitrat i dricksvatten. Den förhöjda risken ska även finnas vid koncentrationer som ligger långt under det nuvarande gränsvärdet på 50 mg nitrat per liter dricksvatten, ett värde som grundar sig på WHO:s rekommendationer. En slutsats i pressmeddelandet blir därför att gränsvärdena bör ses över.

Enligt pressmeddelandet kommer nitrat i grund- och dricksvatten primärt från jordbruket och de högsta halterna ses oftast i mindre enskilda brunnar. Nitrat har vid sidan av dess miljöeffekter även misstänkts vara cancerframkallande. Den nya epidemiologiska studien som publicerats i den vetenskapliga tidsskriften International Journal of Cancer visar att det finns ett samband, även när mängden nitrat i dricksvatten ligger långt under gränsvärdena.

Motiverat med diskussion om gränsvärden

I studien har forskarna sammanfört populationsregister och data för dricksvattenkvalitet på individnivå. Man har beräknat i vilken grad 2,7 miljoner vuxna påverkats av nitrat mellan 1978 och 2011. Forskarna fann en statistiskt signifikant ökad risk för tarmcancer redan vid nitrathalter över 3,87 mg per liter dricksvatten.

Forskarna skriver att resultatet ligger i linje med tidigare studier som också pekar på en ökad cancerrisk vid nitratkoncentrationer under nuvarande gränsvärden. Forskarna anser därför att det är motiverat med en diskussion kring huruvida nuvarande gränsvärden är tillräckliga.

Enligt Jörg Schullehner har dock nitratkoncentrationerna minskat de senaste årtiondena.
– Nitratinnehållet är lågt vid de allra flesta allmänna vattenverk. Idag är problemet primärt vid små privata vattenbrunnar och ställen där nitratutlakningen är stor och lokala förhållanden kring lantbruk och geologi gör att nitrat lättare sipprar ned till grundvattnet. Det är därför meningsfullt att fokusera insatsen här, säger Jörg Schullehner i pressmeddelandet.

Allvarliga konsekvenser för jordbruket

Nyheten om nitrat och tarmcancer har citerats flitigt i danska medier. Från lantbrukets håll är man bekymrad. I det danska lantbrukets forsknings- och rådgivningsorganisation SEGES kommenterar debatten i nyhetsbrevet Landbrugsinfo.

”Det kan i praktiken göra det omöjligt att bruka marken i framtiden. I varje fall om gränsvärdena minskas till denna nivå”, skriver författaren Carl Åge Pedersen i nyhetsbrevet. Samtidigt anser han inte att det påstådda orsakssambandet verkar vara tillräckligt väl dokumenterat. ”Med tanke på att det är en mycket allvarlig sak bör det finnas stor säkerhet om att budskapet är väldokumenterat”, skriver Carl Åge Pedersen. Han lyfter även fram att slutsatserna i pressmeddelandet är mer försiktiga än medierapporteringen, till exempel att man skriver att ”nitrat i dricksvatten kan vara” en av orsakerna bakom tarmcancer, inte att det faktiskt är det, något han anser att vissa tidningar och organisationer förbisett.

Läs mer:

Nitrat i drikkevand og kræftrisikolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Carl Åge Pedersen i Seges nyhetsbrev Landbrugsinfo publicerad (2018-03-15)

Nitrat i drikkevand øger risikoen for tarmkræftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, nyhet/pressmeddelande från DNMark och innovationsfonden, 20 februari 2018.

Nitrate in drinking water and colorectal cancer risk: a nationwide population-based cohort study av Jörg Schullehner, Birgitte Hansen, Malene Thygesen, Carsten B. Pedersen och Torben Sigsgaard (2018), Århus universitet.

Sidan uppdaterades 2019-05-17 av Alexander Regnér

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp