Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Fasta körspår minskar läckage av växthusgaser

Foto: Mårten Svensson

Fasta körspår minskar läckage av växthusgaser

23 mars 2018

Att odla spannmål med fasta körspår minskar klimatpåverkan med så mycket som 30-50 procent jämfört med konventionell körning på grund av mindre gasläckage. Det visar en ny rapport från australiensiska jordbruks- och klimatforskare.

I digitaliseringens spår föds nya förkortningar som CTF som på engelska står för ”controlled traffic farming”. På svenska betyder det fasta körspår och tillämpas av allt fler lantbrukare i spannmålsodling. Fasta körspår innebär att såmaskin, gödningsspridare och andra maskiner har synkroniserade arbetsbredder så att traktorn kan köras i samma spår istället för att köras på fler ställen över hela fältets bredd.

Det betyder att cirka 10-15 procent av markens yta belastas med hjul från en traktor medan resten av ytan förblir opåverkad. Då blir en mindre andel av markytan påverkad av markpackning, vilket påverkar markens egenskaper som gasutbyte och genomsläpplighet för vatten.

Halverad lustgasavgång med fasta körspår

Australiska forskare gjorde mätningar av markens avgång av lustgas och metan i 15 grödor under tre år hos sex spannmålsodlare i olika delar av Australien. De flesta mätningar gjordes i vete och korn. Mätningar gjordes i själva det fasta körspåret, i den opåverkade marken mellan spåren och dessa jämfördes med mätningar i konventionell körning som man kallade slumpvis körning.

I Australien är odling utan jordbearbetning vanligt och där beräknas att 50 procent av markytan körs över med hjul. Eftersom odlingen sker under torra förhållanden var skördarna betydligt lägre än i Sverige och därmed också kvävegivorna. Storleken på kvävegödslingen är något som visat sig påverka lustgasavgång. Hur fuktig marken är påverkar också gasavgången. Ju kväverikare och blötare marken är, desto större är risken för lustgasavgång, förenklat beskrivet.

Avgången av lustgas var mer än dubbelt så stor från marken där vanlig körning tillämpades jämfört med den opåverkade ytan mellan de fasta körspåren. Samtidigt var markens upptag av metan större i de opåverkade ytorna jämfört med de med vanlig körning.

Klimatvänligare vete med CTF

Sammanlagt var klimatpåverkan betydligt lägre från odlingen med fasta körspår. Omräknat till koldioxidekvivalenter var avgången 409 kg (vanlig körning), 322 kg (i de fasta spåren) och 181 kg (obearbetad yta mellan de fasta spåren) per hektar för hela försöksperioden.

Forskarna försöker skala upp sina resultat och menar att om hälften av landets spannmålsodling skulle odlas med CTF skulle klimatgasutsläppen minska med 0,6-1,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter jämfört med dagen utsläpp på cirka 5 miljoner ton. En avsevärd minskning alltså.

Forskarna skriver också att klimatnyttan med CTF kan vara ännu större eftersom det går åt mindre diesel och marken blir mer lättbrukad. Eftersom det inte bara blir lägre lustgasavgång utan även mindre kvävgasavgång från jord som är mindre packad behöver mindre mineralkväve tillföras.

Sidan uppdaterades 2018-03-23 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp