Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Framtidens smartaste stall har korats

Det vinnande mjölkkostallet utmärker sig genom den energieffektiva byggnaden med naturlig ventilation, LED-belysning och utgödsling med eldriven minilastare samt låg ammoniakavgång och bra växtnäringsutnyttjande. Bild: Växa Sverige

Framtidens smartaste stall har korats

16 mars 2018

”Framtidens smartaste stall” har korats i en tävling på initiativ av Jordbruksverket. Växa Sverige fick båda priserna för sitt mjölkkostall respektive sitt slaktungnötstall.

Tävlingen handlar om att utveckla lönsamma stallar med hållbar produktion och syftet är att hjälpa svenskt jordbruk att möta framtiden med konkurrenskraft och lönsamhet. Tävlingen ska stödja utvecklingen av rationella, lönsamma djurstallar för att Sverige ska nå den svenska livsmedelsstrategins mål om ökad animalieproduktion, skriver Jordbruksverket.

I tävlingen har stallar utvecklats för:

 • Smågrisar
 • Slaktgrisar
 • Dikor
 • Mjölkkor
 • Slaktungnöt
 • Lamm

Potential att inspirera

En av vinnarna var det så kallade ”Växastallet för djur, människor och produktion – sund mjölkproduktion i smart stall”. Stallet fick priset med motiveringen att ”...de lyckats optimera en kombination av beprövade lösningar och nytänkande till ett lönsamt stall med hållbar produktion…”. Nytänkande inslag som sand i liggbåsen för god djurvälfärd, lutande skrapgångar och gödselsystem för sandinblandad gödsel, lyfts fram i motiveringen.

Det andra vinnande konceptet var den så kallade ”10:2-metoden i ungnötsuppfödning – sund kalvuppfödning i smart stall”. I sin motivering lyfter juryn bland annat lösningens potential att inspirera och få fler att våga bygga nytt stall för slaktungnöt. Andra intressanta inslag är de smarta lösningarna för egenföretagare som underlättar ensamarbete, sparar arbetstid och ger ökad möjlighet till semester.

Bra miljö- och klimatval

Rebecka Asplund på Växa Sverige har arbetat med projekten och berättar att några bra miljöval vid utformningen av de båda stallarna är att man valt LED-belysning och en eldriven minilastare för utgödsling istället för dieseldriven. De kalla stallarna ger också en lägre ammoniakavgång än isolerade stallar. Däremot har de hårda ekonomiska kriterierna i tävlingen gjort att man i stor utsträckning fått välja bort miljövänliga byggmaterial.
– En lantbrukare kan tycka att det kan få kosta mer och istället välja mer miljövänliga byggmaterial.

Greppa Näringen har bidragit med synpunkter vid bedömningen av stallen kring frågor som rör miljö och klimat. Sett ur miljö- och klimatsynpunkt är Stall för slaktgrislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Mattias Espert, särskilt värd att uppmärksamma med smarta lösningar. Stallet ligger bra till när det både gäller produktionssiffror, energieffektivitet och låg ammoniakavgång.

De tio stallkoncepten har tagits fram i teamarbeten med olika kompetenser. Ritningar, kalkyler och beskrivningar är fria att använda och syftar till att tjäna som inspiration, även om de kan behöva modifieras för att passa på andra platser än de som de utvecklats för. Tävlingen har finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom det svenska landsbygdsprogrammet. Priset delades ut den 8 mars 2018 av H.K.H. Prins Carl Philip.

Särskilt smarta lösningar

Några smarta lösningar i konceptstallarna som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt

 • Energieffektivisering. Eldrift av utfodring och utgödsling, genomtänkt logistik, förkylning av mjölken med hjälp av ingående dricksvatten till djuren.
 • Effektiv produktion med bra foderutnyttjande. Minskat foderspill, blötutfodring och fasutfodring, individuellt anpassad utfodring med transpondersystem.
 • Minskad ammoniakavgång. Värmeutvinning/kylning av gödseln via ingjutna slangar i kulverten, värmepump och golvvärme ger både energibesparing och minskad ammoniakavgång. Gödsel till närbelägen biogasanläggning.
  Källa: Greppa Näringen

Läs mer:

Tävlingen Framtidens smartaste stall med de 10 stallkonceptenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverket har även presenterat ett förslag på uppdrag av regeringen om ett nytt kunskapscentrum för att bygga stallar. Läs mer i Rapport om Kunskapsförsörjning för konkurrenskraftigt stallbyggandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-05-16 av Alexander Regnér

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp