Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Ny teknik ger bättre koll på näringen i gödseln

Försökstekniker Karin Wallin vid SLU i Skara provtar vad som sprids i fält. Foto: Sofia Delin

Ny teknik ger bättre koll på näringen i gödseln

06 mars 2018

Näringsinnehållet i stallgödsel varierar mycket mellan gårdar och gödselbrunnar. Att förlita sig på riktvärden är därför mycket vanskligt. Gödseln måste analyseras. Det menar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet som studerat möjligheten att mäta näringsinnehållet i flytgödsel vid spridning med hjälp av sensorer.

Ny teknik ger bättre koll på näringen i gödseln

Personal från Rådde och Lanna fältforskningsstation provtar gödsel ur testriggen där NIR-spektrum just mätts. Foto: Bo Stenberg

Bakom rapporten står Bo Stenberg vid institutionen för mark och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt Kjell Gustafsson på Göttorp Lantbruk & Agrarkonsult. Syftet var att undersöka NIR-teknik (nära infraröd spektroskopi) som ett sätt att mäta näringsinnehåll och turrsubstans i flytgödsel kontinuerligt under spridning eller vid fyllning. Det NIR-instrument som användes heter Tec5 AgroSpec. Dessutom ville man med hjälp av tekniken skaffa sig en uppfattning om hur stor variationen kan vara genom att mäta under spridning på några enskilda gårdar.

I studien undersöktes tekniken på nötflytgödsel från mjölkgårdar inom fem mils radie från Rådde och Lanna. Analyser gjordes i labb, vid spridning i fält på Uddetorps naturbruksskola utanför Skara och Biums lantbruk i Falköpings kommun samt i en mätrigg utvecklad av Naturbruksgymnasiet Sötåsen inom Interreg-projektet BioM. Mätriggen ska efterlikna den miljö där mätenheten kan placeras på en gödselspridare eller pumpanläggning.

Stor variation mellan gårdar

Några slutsatser från studien är:

  • Näringsinnehållet i gödseln varierar väldigt mycket mellan gårdar. Det är därför en otillfredsställande strategi att förlita sig på riktvärden. Gödseln måste analyseras. Variationen mellan och inom lass kan vara stor även inom och mellan spridarlass trots omrörning.
  • Det går mycket bra att bestämma torrsubstans, totalkväve, organiskt kväve och totalkol med NIR-teknik. Det går även relativt bra att bestämma totalfosfor. Däremot går det dåligt att bestämma ammoniumkväve och C/N-kvot.
  • Det är mest praktiskt att mäta med NIR-teknik vid spridning. Tillvägagångssättet ger ett mycket representativt resultat oavsett variation i gödseln.

Tekniken behöver bli mer användarvänlig

I projektet användes en utrustning för försöks- och forskningsverksamhet. Tekniken behöver vidareutvecklas för att bli mer användarvänlig och kunna integreras i traktorn och spridaren på ett smidigt vis, enligt rapportförfattarna.

Projektet finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning. Syftet är att testa NIR-tekniken för att online mäta näringsinnehåll i flytgödsel och rötrest. Projektet ska ge information om variationen av näringsinnehåll inom gårdar för att kunna anpassa givor efter både behov och variation i mark och gröda. Det här skulle både konventionell och ekologisk odling kunna dra nytta av.

Planen är att en vetenskaplig rapport kommer att publiceras under 2018.

Källa: On-lineanalys av flytgödselkvalité. Författare: Bo Stenberg och Kjell Gustafsson. Publiceras av Precisionsodling Sverige, Teknisk Rapport nr 41 (Rapporten publiceras inom kort av Sveriges lantbruksuniversitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Precisionsskolan. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterFör mer information e-posta Bo Stenberg vid institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet.)

Sidan uppdaterades 2019-05-17 av Alexander Regnér

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp