Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Kvävebalansen viktig – men fånggrödan viktigare

Foto: Erik Karlsson

Kvävebalansen viktig – men fånggrödan viktigare

27 februari 2018

Att odla fånggröda minskar kväveutlakningen mer än att hålla kväveöverskottet lågt i fältbalansen. Det framkommer i ett nytt danskt odlingsförsök där både konventionell och ekologisk odling jämförts.

Vilket minskar kväveutlakningen mest? Att ha ett lågt överskott i grödans fältbalans, alltså att ha låg tillförsel av kväve och hög skörd? Eller att odla fånggröda? Det testade danska forskare på fältförsöksstationen Foulum under en växtföljd.

Det var ett omfattande försök där tre odlingssystem provades. Två av dem var ekologiska, med och utan gröngödsel, med och utan stallgödsel och med och utan baljväxtfånggröda. Det konventionella odlingssystemet gödslades med mineralgödsel och var med och utan fånggröda som inte var en baljväxt. Grödorna var vårkorn, hampa, ärter som mellangröda, vårkorn, vårvete och potatis.

Fånggröda minskar utlakningen med 60 procent

I medeltal minskade fånggrödan kväveutlakningen med 60 procent vilket motsvarade i genomsnitt 23 kg kväve per hektar. Den högsta utlakningen uppmättes från potatis med 52 och 123 kg kväve per hektar med och utan fånggröda. Därefter kom vårvete med 33 och 67 kg kväve per hektar med och utan fånggröda.

I försöket identifierades ett tröskelvärde för hur fånggrödans tillväxt påverkade utlakningen. Om fånggrödans biomassa översteg 900 kg per hektar var utlakningen från vårvete i medeltal 15 kg kväve per hektar. Om den understeg 900 kg per hektar var utlakningen istället 29 kg kväve per hektar.

Fånggrödans tillväxt påverkades starkt av antalet graddagar under hösten. Den ekologiska odlingen med gröngödsling hade betydligt högre utlakning än den ekologiska utan gröngödsling och den konventionella för både vårvete och potatis.

Kväveöverskott ökar utlakning

Som väntat blev det en viss skillnad i skörd mellan ekologisk och konventionell odling. För vårvete var medelskörden i den konventionella odlingen 4,7 ton per hektar. För den ekologiska med gröngödsling blev den 4,5 ton och för den ekologiska utan stallgödsel men med fånggröda var den 2,6 ton per hektar och för motsvarande med stallgödsel blev det 4 ton per hektar. Forskarna skriver att skördegapet var inom ett intervall på 19-25 procent som rapporteras från andra försök.

Fältbalansen för kväve beräknades för de fyra åren i växtföljden, vilket visade att det fanns ett samband mellan fältbalansen för kväve och kväveutlakningen. Måttet kvävebalans beskrivs som mått på potentiell kväveutlakning. Med stigande kväveöverskott ökade kväveutlakningen med 19 respektive 25 procent med och utan fånggröda. Men odling av fånggröda påverkade utlakningen mer än överskottet i fältbalansen.

Källa: Nitrogen leaching: A crop rotation perspective on the effect of N surplus, field management and use of catch crops. De Notaris, Chiaralänk till annan webbplats; Rasmussen, Jimlänk till annan webbplats; Sørensen, Peterlänk till annan webbplats; Olesen, Jørgen Eivindlänk till annan webbplats. Agriculture, Ecosystems & Environmentlänk till annan webbplats, Volume 255 – Mar 1, 2018 

Sidan uppdaterades 2018-02-27 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp