Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Växtodlare turnerar bland lantbruksstuderande

I projektet har ett läromedel om hållbart jordbruk tagits fram för lantbruksstuderande. Bild: BSAG/Järki

Erfarna växtodlare på turné bland lantbruksstuderande

20 februari 2018

Fadderodlare möter lantbruksstuderande i finska projektet Effektiva odlare möter framtidens aktörer. Bakom projektet står stiftelsen Levande Östersjön och Järki-projektet, som arbetar med lantbrukets miljöfrågor i Finland. Syftet är att bygga ett jordbruk som skyddar Östersjön och bromsar klimatförändringarna.

Växtodlare turnerar bland lantbruksstuderande

Projekt om lantbrukets miljöfrågor på turné i Finland. Foto: Eija Hagelberg

Tanken är att sammanföra erfarna lantbrukare, så kallade ”fördomsfria pionjärer”, med framtidens aktörer – lantbruksstuderande. I projektet görs en så kallad ”läroverksrunda” eller turné där erfarna och effektiva odlare möter framtidens lantbrukare.

Läroverk får fadderodlare

Turnén riktar sig till lantbruksläroverk längs den finska kusten. Till varje läroverk samlas tre så kallade ”effektiva odlare” som ska verka som fadderodlare – en från närområdet och två från övriga Finland. Ett läromedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har också förberetts för de studerande som spridits under turnén. Teman som diskuteras är odlingsval med en positiv verkan på omgivningen, hur lantbrukaren kan påverka framtiden med sina val och hur den effektiva odlaren är år 2030.

Temat för turnén är delaktighet och varje turnédag planeras tillsammans med läroverket och dess fadderodlare. Fadderodlarna berättar om sina egna upplevelser och tankar, medan de studerande skapar sina visioner om framtidens odlare och tillståndet i Östersjön. Det hela avslutas med gårdsbesök hos en fadderodlare.

Vill hitta användare till miljövänliga metoder

Bakgrunden är att det finns många metoder för att jordbruket ska kunna skydda vattendrag och omgivning. Med projektets hjälp vill man hitta användare till metoderna. ”Även den bästa idén förverkligas inte ifall inte jordbrukarna själva använder den” och ”Även den bästa jordbrukaren kan inte ensam rädda Östersjön” är några av tankarna bakom turnén.

Tanken är att mötena ska ge en ny slags information: ”en samverkan i ett konkret utrymme, för en viss grupp människor”. Förhoppningen är att mötet ska väcka nyfikenhet, mod, erfarenheter, känslor och upplevelser hos deltagarna. Man hoppas sedan att odlarnas styrka och de studerandes insikt om de egna påverkansmöjligheterna ska sprida sig som ringar på vattnet. Erfarenheterna kan delas vidare till andra människor och i sin tur skapa handlingar för miljön, till exempel när det gäller näringsåtervinning och förbättrat bevarande av markens resurser.

Enligt Paula Biveson på Baltic Sea Action Group började Järki-projektet att arbeta med lantbruksstuderande därför att det är ett effektivt sätt att nå många lantbrukare på en gång.
– Yngre eller blivande lantbrukare är kanske också mer intresserade att hitta nya lösningar och mer miljömedvetna. Det har också funnits ett stort behov av studiematerial om hållbart jordbruk, säger hon.
Enligt Paula Biveson har projektet varit framgångsrikt.
– Rundturen till läroverken och materialet har varit en stor succé, säger hon.

Läs mer:

  • Baltic Sea Action Group, BSAG eller stiftelsen Levande Östersjön: www.bsag.filänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Järki-projektet arbetar med lantbrukets miljöfrågor i Finland, både lantbrukets vattenvård och natur- och mångfaldsfrågor. Bakom projektet finns stiftelserna Baltic Sea Action Group och Natur- och viltvårdsstiftelsen. Mycket av informationen är på finska, men här finns även Järki-fakta infopaket på svenska om olika ämnen som bland annat rör lantbrukets vattenvård: https://www.jarki.fi/svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Läs om projektet ”Effektiva odlare möter framtidens aktörer”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades 2018-02-20 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp