Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Modern agroforestry kan öka lönsamhet och produktion

Alléodling kan vara mer produktiv än om gröda och träd odlas var för sig. Foto: www.agforward.eu

Modern agroforestry kan öka produktionen och lönsamheten

13 februari 2018

Två initiativ som handlar om hur man kan utveckla moderna agroforestry-system i Europa har nyligen avslutats och kommit med flera nya rapporter. Det handlar om forskningsprojektet AGFORWARD och det europeiska innovationsnätverket EIP-AGRIS:s fokusgrupp om agroforestry.

Modern agroforestry kan öka produktion och lönsamhet

Energiskog och grisar i Danmark. Träden kan minska näringsläckaget vid produktion av grisar utomhus. Foto: www.agforward.eu

Agroforestry innebär att odling av vedartade växter, som träd och buskar, kombineras med växtodling och/eller djurhållning. Den här typen av odlingssystem kan innebära många fördelar som ökad produktion och riskspridning. Andra fördelar som brukar lyftas fram med är minskade utsläpp av växthusgaser och minskat näringsläckage.

I dagsläget utgörs 15,4 miljoner hektar i Europa av agroforestry, där cirka 15,1 miljoner utgörs av agroforestry kombinerat med djurhållning och 358000 hektar utgörs av agroforestry kombinerat med växtodling, enligt rapporter från AGFORWARD och EIP-AGRI.

Forskningsprojektet AGFORWARD (AGroFORestry that Will Advance Rural Development) har pågått mellan 2014 och 2017. I projektet har 117 forskare från 17 europeiska länder deltagit som arbetat tillsammans med lantbrukare. Ett av syftena har varit att testa och utvärdera olika agroforestry-system i praktisk odling. De flesta systemen har dock inte testats under svenska förhållanden, men försöken kan ändå tjäna som inspiration.

På projektets hemsida finns en mängd rapporter och faktablad om allt från konkreta odlingsråd för den som funderar på att börja med agroforestry till försök med olika innovativa metoder och policy-åtgärder för att få agroforestry-system att öka i omfattning inom EU.

Det europeiska innovationsnätverket EIP-Agri har haft en fokusgrupp som arbetat med agroforestry. Slutrapporten från fokusgruppen publicerades i december 2017. Här har deltagare från 15 EU-länder tittat närmare på hur man kan utveckla moderna agroforestry-system inom EU. Huvudfrågan har varit: Hur kan man utveckla agroforestry som ett hållbart jordbrukssystem som kan lyfta produktivitet och lönsamhet i jordbruket? EIP-AGRI:s slutrapport om agroforestry hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den 15-17 november hölls även den tredje svenska agroforestry-konferensen i Alnarp. En videoinspelning från konferensens första dag hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades 2018-02-13 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp