Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Kunskap om våtmarker i ny skrift

Framtidens våtmarksarbetare? Foto: Pixabay

Kunskap om våtmarker i ny skrift

09 februari 2018

För den som vill skaffa överblick kring ämnet våtmarker finns ett nytt kunskapsunderlag som tagits fram av Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen under hösten. Vattenbufflar och paludikultur är två innovativa inslag.

Uppdraget fokuserade på ”våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet”. Det handlar bland annat om våtmarkernas betydelse för att öka retention av näringsämnen och bekämpningsmedel samt deras klimatrelaterade funktioner.

Återmeandring viktig åtgärd som fångar näring

Rapporten tar upp olika åtgärder och deras effekter. Återmeandring, det vill säga att göra uträtade vattendrag sligriga, nämns som en av de viktigare åtgärderna för retention av näringsämnen. Återmeandring bromsar vattnets hastighet så att mer näring kan bindas i vegetation och på bottnen. Andra sätt för att minska förluster av näringsämnen är att öka arealen öppen svämmark där vegetation kan ta upp kväve. Om vegetationen skördas och förs bort blir effekten ännu bättre.

Våtmarker kan även spela en viktig roll när det gäller att rena vatten från bekämpningsmedelsrester. Rapporten refererar till norska studier som visar på en reningskapacitet på 67 procent under goda förhållanden.

Vattenbufflar och paludikultur

I rapporten finns även några mer ovanliga inslag – vattenbufflar och paludikultur.

Vattenbufflar kan vara ”ett alternativt husdjur på instabila och rejält blöta marker där andra husdjur riskerar att gå ned sig”, enligt rapporten.

Paludikultur innebär att torvmarker brukas för att både ge ekonomisk vinning och minska utsläppen av växthusgaser. Det kan till exempel handla om återupptaget bete och slåtter, odling av våtmarksväxter som kaveldun, vass och rörflen för byggnadsmaterial eller bioenergiproduktion. Paludikultur förekommer i bland annat Nederländerna, Tyskland och Vitryssland. Enligt rapporten behövs utveckling när det gäller bland annat produkter och teknik för att produktionen, vid sidan av miljönyttan, även ska ge en ekonomisk avkastning.

Mer kunskap på gång

Några områden nämns där kunskapsläget kan förbättras. Det gäller bland annat i vilken utsträckning våtmarker renar vatten från bekämpningsmedel och om våtmarkernas multifunktionalitet.

Jordbruksverket lyfter fram att det behövs mer kunskap om förhållandet mellan dränering och vattenhushållande åtgärder. Myndigheten arbetar just nu med två aktuella regeringsuppdrag som redovisas under året.

  • Kartläggning av åtgärder för att klara avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat (redovisas i mars) och
  • Återvätning av organogen jordbruksmark (redovisas i oktober).

I Kunskapsunderlaget listas även lästips med fördjupning inom olika områden som rör våtmarker.

Källa: Kunskapsunderlag om våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, redovisning av regeringsuppdrag (M2017/0954/NM), Naturvårdsverket, skrivelse 2017-10-26, ärendenr: NV-05712-17

Sidan uppdaterades 2018-02-09 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp