Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

200 miljoner kronor till våtmarker

Kommunerna ansöker om LONA-bidraget, men initiativet kan komma från andra aktörer. Foto: Erik Karlsson

200 miljoner kronor satsas på våtmarker

30 januari 2018

I tre år framöver kommer 200 miljoner kronor per år att läggas på en särskild våtmarkssatsning. Under 2018 kan kommuner och länsstyrelser få bidrag för att anlägga och restaurera våtmarker. På internationella våtmarksdagen den 2 februari arrangerar Naturvårdsverket ett Webbinarium om våtmarkssatsningen.

Syftet med satsningen är att förbättra landskapets förmåga att hålla kvar och utjämna vattenflöden och öka tillskottet till grundvattnet och vattenkvaliteten, men också att bidra till biologisk mångfald och minska övergödning och klimatpåverkan.

Bidrag kan även ges för att bygga upp kunskap, ta fram underlag och göra förberedelser inför restaurering och anläggande av våtmarker.

Bidrag till kommuner och länsstyrelser

Naturvårdsverket planerar att fördela medlen i våtmarkssatsningen till kommunerna genom en förstärkning av LONA, den lokala naturvårdssatsningen. LONA är ett stöd för kommuner för att öka initiativtagandet i arbetet med lokal naturvård.

Det är kommunerna som ansöker om LONA-bidraget och som är ansvariga för projekten, men initiativet kan komma från lokala aktörer, till exempel intresseorganisationer.

Enligt Eva Amnéus Mattisson, projektledare för våtmarkssatsningen på Naturvårdsverket, kommer kommunerna att kunna få bidrag på upp till 90 procent genom LONA. Projekt som fått bidrag med stöd av annan författning kan inte få LONA-bidrag. 

Länsstyrelserna kommer kunna få bidrag för åtgärder i och utanför skyddade områden.

Sista ansökningsdatum den 10 april

På den internationella våtmarksdagen, på fredag den 2 februari 2018, kommer Naturvårdsverket att informera om våtmarkssatsningen på ett särskilt Webbinariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med syfte att skapa beredskap i kommunerna. Man kommer berätta mer vad våtmarkssatsningen är, vilka åtgärder som kan få stöd och om miljöprövningar.

– Vi hoppas verkligen att länsstyrelser och kommuner har projekt som de bara vill sätta igång. Så gör en våtmarkssatsning, uppmanar Eva Amnéus Mattisson, i ett youtube-klipplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där hon berättar om våtmarkssatsningen.

Sista ansökningsdatum för projekt som startar under 2018 är den 10 april 2018. Naturvårdsverket uppmanar intresserade att börja planera redan nu. Eventuellt kommer ytterligare ett ansökningstillfälle under året.

Våtmarkssatsningen

Exempel på åtgärder som kan göras inom våtmarkssatsningen:

 • Öppnande av invallningsområde
 • Återmeandring
 • Borttagning av anläggningar/vandringshinder
 • Utformning av flodplan för att skapa svämmiljöer
 • Borttagning av vegetation (till exempel röjning eller fräsning)
 • Stödjande åtgärder för rödlistade arter
 • Skapa skyddszoner för näringsretention
 • Skapa tvåstegsdiken
 • Skapa dammar/småvatten/våtmark
 • Övrig hydrologisk restaurering
 • Övriga biotopförbättrande åtgärder
 • Ta fram underlag, t ex utredningar, underlag för prövning
 • Ta fram plan för genomförande av åtgärder och skötsel
 • Genomföra prövningar enligt till exempel miljöbalken
 • Projektledning och administration

Källa: Naturvårdsverket

Läs mer:

Information om Naturvårdsverkets våtmarkssatsninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbinarium om våtmarkssatsningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster den 2 februari kl 9:30-11:00. (OBS! Sista anmälningsdag den 1 februari.)

Sidan uppdaterades 2018-01-31 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp