Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: Carin Clason

Hållbar, effektiv och lönsam produktion av mjölk och nötkött

23 januari 2018

Ett samlat grepp på kunskap, bästa teknik och ökad effektivitet i produktionen kan minska miljöpåverkan och produktionskostnaderna för svenska livsmedel. Mjölk- och köttproduktion behöver analyseras tillsammans när det gäller miljöpåverkan, eftersom en effektivare produktion av mjölk samtidigt minskar andelen av det mer klimatvänliga köttet från mjölkproduktionen.

Det tvärvetenskapliga projektet Hållbara matvägar har gett många svar och insikter kring hur vi ska använda de resurser vi har för att förbättra såväl produktion som miljönytta. I en aktuell artikel beskrivs hur mjölk och nötkött kan produceras med lägst klimat- och miljöpåverkan med bibehållen eller ökad lönsamhet.

Utgångsläget var produktionen av mjölk- och nötkött under år 2012 i Västra Götaland. Ett villkor i studien var att den totala produktionen av mjölk och kött skulle vara densamma som referensåret.

Fyra scenarier studerades:

  1. Referens: som motsvarade produktionen år 2012 i Västra Götaland
  2. Ekosystem: högavkastande mjölkkor (11 000 kg ECM, det vill säga energikorrigerad mjölk) + kompletterande köttproduktion på naturbetesmark
  3. Växtnäring: högavkastande mjölkproduktion + kompletterande intensiv inomhusuppfödning av köttdjur
  4. Klimat: medelavkastande mjölkproduktion (9000 kg ECM) + kompletterande intensiv inomhusuppfödning av köttdjur

Effektiv produktion är viktigast

Studien visade att den enskilt viktigaste faktorn för att minska miljöpåverkan är en effektivare produktion. Detta gällde till stor del hur fodret producerades och hur djuren svarade på utfodringen genom tillväxt och mjölkproduktion. Överlevnad av kalvar, rekryteringsprocent och livslängd var också viktiga parametrar både när det gäller miljöpåverkan och lönsamhet.

Alla scenarierna utarbetades för att ge mest miljönytta och använde bästa kända teknik. Till exempel har scenariot Växtnäring arbetat med att effektivisera användningen av växtnäring, medan scenariot Klimat har handlat om att minska utsläpp av växthusgaser och energiförbrukning. Här användes till exempel endast klimatcertifierad gödsel. Studien visar hur olika miljöaspekter påverkas i de olika scenarierna, bland annat växthusgasutsläpp, försurning och övergödning.

Studien visar också att det uppkommer konflikter mellan miljömålen. Störst användning av naturbetesmark finns i ekosystemscenariot, men här finns också störst andel utsläpp av växthusgaser, övergödning och försurning.

Analysera mjölk- och köttproduktion tillsammans

Med en högre mjölkavkastning per besättning behövs färre kor och färre kalvar föds som kan födas upp för att ge kött. Det ökar behovet av fler dikobesättningar om mängden kött som produceras skall hållas konstant.

Det kött som produceras från mjölkproduktionen har en betydligt lägre klimatpåverkan än det kött som produceras i den självrekryterande köttproduktionen. Det beror till stor del på att klimatpåverkan från köttet i mjölkproduktionen kan delas mellan mjölk och kött, medan köttet i den rena köttproduktionen måste bära även hela dikons miljöpåverkan.

Källa: Hessle, A., Bertilsson, J., Stenberg, B., Kumm, K-I., Sonesson, U. 2017. Agricultural Systems 156 (105-114) Combining environmentally and economicallly sustainable dairy and beef production in Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hållbara matvägarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades 2018-02-09 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp