Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Så sköter du hästhagen för att minska övergödningen

Foto: Pernilla Kvarmo

Så sköter du hästhagen för att minska övergödningen

16 januari 2018

Genom att ta bort gödselhögar och överblivet foder i hästhagar minskar risken för fosforläckage. Det är några av rekommendationerna i Greppa Näringens nya praktiska råd med fokus på hagar som är bra för både hästen och miljön.

Skötsel av hagar genom mockning, betesplanering och betesskötsel är inte bara bra för miljön, utan minskar samtidigt risken för att inälvsparasiter sprids, enligt det nya praktiska rådet från Greppa Näringen.

I Sverige finns 355000 hästar och av dessa finns hela 70 procent i tätortsnära områden med begränsad tillgång på mark och där hagarna ofta är små. När många hästar trängs på liten yta kan det snabbt medföra att stora mängder kväve och fosfor samlas på platsen och att risken för näringsläckage ökar.

Behåll ett täcke av vegetation

Viktiga åtgärder för både hästen och vattenmiljön är att sköta hästhagarna så att vegetationen täcker marken och har möjlighet att återetablera sig, till exempel genom att flytta utfodringsplatsen ibland eller låta den vila under perioder. Det är också viktigt att se till att hagen är väldränerad, vilket minskar risken för upptrampning.

Att anlägga en gräsbevuxen skyddszon mellan hagen och vattendraget är en åtgärd för att fånga upp partiklar av jord och gödsel i vatten som rinner på markytan.

Håll koll på innehållet av fosfor i fodret

Överutfodring med kraftfoder är en hälsorisk för hästen genom fetma och grovtarmsstörningar som kan ge kolik och fång. Den ökar även risken för att gödseln blir onödigt näringsrik, vilket kan orsaka näringsläckage.

Särskilt viktigt är det att titta på fosforinnehållet i mineralfodret och anpassa det till hästens behov. Det går också att analysera fosforhalten i hästens gödsel. Fosforhalter högre än 8 gram per kg torrsubstans tyder på att hästen får mer fosfor än nödvändigt.

Stor hästgård visar vägen

Ett konkret exempel på hur man kan arbeta för att minska miljöpåverkan på en hästgård är Julmyra Horse Center (JHC) utanför Heby i Uppland som samarbetat med miljökonsult Carin Barrsäter. På gården finns ungefär 250 hästar. Några åtgärder som Julmyra Horse Center arbetat med är:

  • bevuxna och aktivt skötta skyddszoner mot bäcken som rinner genom gården och mellan hagarna,
  • anpassade hagar för att det ska vara enkelt att mocka med traktor och skopa
  • stabiliserande ytskikt i hagar,
  • fungerande dräneringssystem och
  • sedimentationsdammar för att bromsa upp vatten och fånga jordpartiklar.

5 råd för hästhagar

Några råd för att minska miljöpåverkan och parasittrycket i hästhagar:

  • Mocka 1-2 gånger i veckan och städa undan foderspill i hästtäta hagar.
  • Se till att dräneringen fungerar och underhåll diken.
  • Skydda vattendrag och diken med stängsel och skyddszoner.
  • Vårda täcket med vegetation och betesgräs genom betesputsning och rotationsbete.
  • Undvik att överutfodra med kraftfoder.

Källa: Bra hagar för både hästen och miljönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Greppa Näringens praktiska råd, nr 26, 2017. Författare: Helena Aronsson, Sveriges lantbruksuniversitet och Eva Salomon, Rise. Redaktör: Pernilla Kvarmo

Sidan uppdaterades 2018-01-16 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp