Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Mindre kväve och fosfor hamnar i haven

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Mindre kväve och fosfor hamnar i haven

22 december 2017

Åtgärderna för att minska näringstillförseln till haven verkar ge god effekt. Tillförseln av både kväve och fosfor från Sverige minskar, men övergödningen är trots det ett fortsatt stort problem. Det skriver Havs- och vattenmyndigheten i en rapport om miljötillståndet i Östersjön och Nordsjön.

Trenden är särskilt positiv för Östersjön där tillförseln av näringsämnen minskar. Däremot har belastningen av näringsämnen varit hög under lång tid, vilket innebär att näringsämnen lagras i Östersjöns sediment. Därför tar det lång tid innan det märks någon skillnad till följd av den minskade näringstillförseln, enligt rapporten.

Minskande kväve- och fosforbelastning

Glädjande är att trenden för kvävebelastning från Sverige i alla bassänger i Östersjön är signifikant nedåtgående. Även för fosfor är trenden nedåtgående, men här finns tecken på att minskningen håller på att plana ut. Beräkningar visar att Sverige redan uppnått eller är nära att uppnå målen för att minska kvävebelastningen till Östersjön enligt Helcoms aktionsplan för Östersjön. För fosfor behöver belastningen till Egentliga Östersjön minska till hälften av belastningsnivån mellan 1997 och 2003.

Övergödning i Bottenviken

I svenska vatten hittar man de högsta kvävehalterna högst upp i Bottenviken, till följd av naturlig tillförsel från land, och i Skagerrak, på grund av transport från södra Nordsjön. För fosfor är halterna högst längs ostkusten.

Bottenviken har länge ansetts vara förskonad från övergödning, men nu framträder en mer negativ bild. En femtedel av kustvattenförekomsterna i Bottenviken visar tecken på övergödning, enligt rapporter. Orsaken är oklar, men en förklaring kan vara att fosfor väller upp från bottensedimenten i Östersjöns djupvatten till följd av långvarig syrebrist. Rapporten hänvisar till flera studier som bedömer att den interna tillförseln av fosfor via bottensedimentet är större än den externa tillförseln.

Minskningen förväntas fortsätta

Jordbruk tillsammans med skog och hygge står tillsammans för ungefär 60 procent av totalbelastningen av kväve och ungefär 50 procent av fosfor, enligt rapporten. I rapporten görs en bedömning av utvecklingen fram till år 2030. Den nedåtgående trenden för fosforutsläpp från jordbruket förväntas fortsätta. Dock förväntas inte jordbrukets utsläpp av näringsämnen då ha minskat tillräckligt för att ha nått god status i havsmiljön.

Rapporten är en uppdatering av den bedömning som gjordes 2012 inom ramen för havsmiljödirektivet. Alla som berörs har möjlighet att komma med synpunkter på rapporten fram till och med den 13 april 2018. Samrådssidan hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källa: Samråd om inledande bedömning 2018. Genomförande av havsmiljöförordningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Havs- och vattenmyndighetens rapport 2017:32.

Sidan uppdaterades 2017-12-22 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp