Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Intensivt underhåll av diken fångar växtskyddsmedel

Foto: Mårten Svensson

Intensivt underhåll av diken fångar växtskyddsmedel

15 december 2017

Är det bäst att ta bort vegetation i diken med grävning, klippning, bränning eller rentav kemisk bekämpning? Det har franska forskare studerat och kommit fram till att flera metoder behöver kombineras för god markavvattning och skydd av biologisk mångfald.

I Sverige underhålls många diken inte, vilket gör att markavvattningen inte fungerar tillräckligt bra. I Frankrike har en grupp forskare studerat hur olika sätt att underhålla ett dike kan öka ett dikes funktioner. De funktioner som var i fokus var förstås dikets förmåga att leda vatten men också att ha hög biologisk mångfald och att diket ska kunna rena rester av växtskyddsmedel.

I studien undersöktes hur de tre dikesfunktionerna påverkades av grävning, klippning, bränning och kemisk bekämpning av dikeskanter. Dessa fyra metoder är de som är vanligt förekommande i trakten och som utförs varje år eller flera gånger per år.

Diket som undersöktes var 120 meter långt, hade 64 centimeter bottenbredd, var 160 centimeter brett och 54 centimeter djupt. Längs sträckan provades de fyra metoderna och en mängd undersökningar gjordes.

Tajming är viktig för biologisk mångfald

Alla fyra skötselmetoderna var effektiva för att ta bort eller minska vegetationen och dikets förmåga att leda vatten ökade med upp till tre gånger efter utfört underhåll.

För insekter och andra djur är det extra viktigt hur dikets sköts under våren och försommaren då mycket av årets reproduktion sker. Forskarna konstaterar att det inte bara är metoden som är viktig utan även tajmingen. De rangordnar de fyra underhållsmetoderna från sämst till bäst för den biologiska mångfalden i följande ordning: grävning, kemisk bekämpning, bränning och klippning.

Diket som fälla för växtskyddsmedel

En av de funktioner som forskarna menar att ett dike ska ha är att fungera som fälla för rester av växtskyddsmedel som kommit på drift från odlingen. I denna studie bedömdes retentionen av de båda herbiciderna glyfosat och diuron, det vill säga i vilken utsträckning diket håller kvar medlen.

Glyfosat och diuron hittas frekvent i diken i trakten under växtsäsongen och forskarna vill därför att retentionen ska fungera som bäst under perioden när växtskyddsmedlen används. Det visade sig att bränning ökade retentionen av diuron betydligt under den tid då diket var täckt av aska från bränningen.

Det kan tyckas något motsägelsefullt att bekämpa vegetationen i dikeskanterna med glyfosat för att studera dikets förmåga att rena dikesvattnet från glyfosat från odlingen. Men det handlar om att förstå hur kemisk bekämpning uppe i dikesslänterna påverkade retention av växtskyddsmedel överhuvudtaget.

Det handlar om att kompromissa mellan att få en fungerande markavvattning när det är blött och rinner mycket vatten och samtidigt få fler funktioner från ett dike. En lösning blir att kombinera flera underhållsmetoder istället för att välja en enda. En kompromiss som fungerar under de förhållanden som råder i den aktuella trakten är att bränna vissen vegetation under vintern och sedan klippa under sensommaren.

Källa: Impact of maintenance operations on the seasonal evolution of ditch properties and functions. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterDollinger, Jeanne; Vinatier, Fabrice; Voltz, Marc; Dagès, Cécile; Bailly, Jean-Stéphane. Agricultural Water Management, Volume 193 - Nov 1, 2017.

Sidan uppdaterades 2017-12-15 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp