Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Välj rätt tjur vid köttrassemin i mjölkbesättning

Foto: Carin Clason

Välj rätt tjur vid köttrassemin i mjölkbesättning

12 december 2017

Valet av ras påverkar både kalvningsförlopp och kalvens överlevnad och det är viktigt att välja rätt för att inte äventyra lönsamhet och djurvälfärd. Svåra kalvningar och dödfödslar påverkar produktionen hos mjölkkon och kvigan och deras möjlighet att bli dräktiga igen blir sämre. Detta påverkar såväl ekonomin som klimatet.

Svenskt kött är efterfrågat och ett bra sätt att få ut mer kött från mjölkbesättningar är att inseminera mjölkkor och kvigor, vars avkomma inte behövs i mjölkproduktionen, med köttrassperma. På så sätt ökar värdet på kalven för mjölkgården och köttuppfödaren får en kalv som har bättre förutsättningar för tillväxt och en bättre slaktkropp än om den inköpta kalven är av ren mjölkras.

I ett examensarbete vid Sveriges lantbruksuniversitet har Patricia Gullstrand sammanställt data från cirka 1,5 miljoner kalvningar från 1990-2016 i den svenska kokontrollen.

Kalvningssvårigheter och dödfödslar

Kalvningssvårigheter och dödfödslar är vanligast vid första kalvningen jämfört med senare kalvning. Vid första kalvning varierade kalvningssvårigheterna, mellan 3,2 och 7,6 procent.

Mjölkrastjurarna Svensk Holstein och Nordiska röda (SRB, Svensk Ayrshire, och Röd dansk boskap) gav signifikant färre kalvningssvårigheter jämfört med köttrastjurarna, med undantag för Angustjurarna som var signifikant bättre än de övriga köttrastjurarna; Charolais, Limousin, Simmental och Hereford vid första kalvning. Vid senare kalvning var Angus inte signifikant skiljd från Hereford.

När det gällde dödfödslar gav Svensk Holstein signifikant fler dödfödslar än köttraserna med undantag för Charolais. Vid senare kalvning visade sig alla köttraserna ha lägre frekvens av dödfödslar jämfört med mjölkraserna och det var ingen signifikant skillnad mellan köttraserna.

Resultaten för köttraserna varierade något beroende på vilka avelsvärden som användes, det vill säga om de var baserade på registrering från renrasiga köttrasbesättningar eller från kött- och mjölkraskorsningar. Utvärdering av avelsvärden från olika avelsvärderingar var också ett syfte med studien.

Föredrag vid Köttriksdag

Det var stort intresse för resultaten när Patricia Gullstrand redovisade sitt arbete för mjölk- och köttföretagare vid årets Köttriksdag i Halmstad. Resultaten överraskade inte, men deltagarna var nöjda med att det nu finns en bearbetning och dokumentation av siffrorna.

De lyftes också önskemål om mer forskning runt hur tillväxter och slaktkroppsegenskaper påverkas av olika tjurval. Varje besättning måste göra sitt val utifrån sina förutsättningar och Patricia informerade om att ytterligare forskning runt köttrassemin är på gång.

En ökad användning av köttrassemin, med rätt kunskaper, kommer att lyfta produktionen av nötkött. Det ger möjlighet till en effektivare produktion och därmed en lägre klimatpåverkan.

Källa: Calving ease and stillbirth in dairy herds using beef and dairy breed bulls, Kalvningssvårigheter och dödfödslar vid inseminering med köttras- och mjölkrastjurar i mjölkbesättningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Patricia Gullstrand, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, 522, Uppsala 2017.

Sidan uppdaterades 2017-12-12 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp