Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Svensk åkerböna till grisar lika bra som sojaböna

Foto: Janne Andersson

Svensk åkerböna till grisar är lika bra som sojaböna

08 december 2017

Grisarna växte lika bra på inblandning av 20 procent åkerböna som proteinkälla som med sojaböna. Det visar ett utfodringsförsök där grisar utfodrats med både vitblommig och brokblommig åkerböna.

I takt med att soja i foder ifrågasätts har intresset för andra proteinkällor som ärter och åkerbönor ökat. Åkerböna är en bra gröda i växtföljden men har också nackdelar som innehåll av tanniner som försämrar smältbarheten när den används som foder. Ett uppmärksammat svenskt utfodringsförsök med bönor till grisar har nu kommit med sin slutrapport. Försöket har utförts av forskare på SLU och bekostats av Stiftelsen lantbruksforskning, alltså av lantbrukare.

Försök i laboratorium och med 720 grisar

Åkerböna delas in i vit- och brokblommiga sorter. Först gjordes ett omfattande laboratorieförsök där 112 prover av sammanlagt 5 vitblommiga och 12 brokblommiga sorter analyserades. Sammansättningen av, de för grisar så viktiga, aminosyrorna mättes. Även sammansättningen av tanniner som kan försämra smältbarheten undersöktes. Därefter valdes en vitblommig och två brokblommiga sorter ut för foderförsöket.

Foderförsöket bestod av två delar:

  • Konventionell - där fodren kompletterats med syntetiska aminosyror och ingående soja och raps extraherats med lösningsmedel vid oljeutvinningen (soja- resp. rapsmjöl) och
  • Ekologisk - där syntetiska aminosyror inte använts och ingående soja och raps pressats vid oljeutvinningen (expeller).

Som kontrollfoder användes kommersiellt smågrisfoder, konventionellt respektive ekologiskt. I försöket provades 10 och 20 procents inblandning av åkerböna.

Försöket bestod av 12 omgångar och sammanlagt 720 grisar deltog. De var mellan 5 och 9 veckor gamla och fick fri tillgång till foder. De vägdes vid igångsättning, vid försökets slut och en gång däremellan. Hur de gillade fodret graderas från fodervägran till att de äter mycket.

Fungerar bra oavsett sort av åkerböna

Laboratorieförsöket visar att smältbarheten var lägre hos de brokblommiga sorterna än hos de vitblommiga. Men det varierade också mellan sorter inom de båda blomfärgerna. Ur en lantbrukares perspektiv kan den högre smältbarheten delvis kompensera för den lägre avkastningen hos de vitblommiga sorterna.

I båda delarna av utfodringsförsöket sågs få skillnader mellan de olika foderbehandlingarna och grisarna som fick foder med åkerböna växte lika bra som grisar som fick kontrollfoder. Detta visar att det är möjligt att blanda in 20 procent åkerböna i foder till tillväxtgrisar oberoende av blomfärg. Resultaten stämmer ganska väl med en dansk studie där inblandning av 25 procent åkerböna gav högre foderutnyttjande än för grisar som fick kontrollfoder med sojaböna.

Källa: Åkerböna till gris i konventionell och ekologisk produktion - egenskaper och användbarhet hos olika sorterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Forskningsprogram av Maria Neil och Emma Ivarsson, slutrapport 2017.

Sidan uppdaterades 2017-12-08 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp