Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

De tar fram gemensam gödselstandard för länderna runt Östersjön

Foto: Mårten Svensson

Gemensam gödselstandard för länderna runt Östersjön

05 december 2017

I nya projektet Manure Standards ska länderna runt Östersjön arbeta fram ett gemensamt sätt för att värdera näringsinnehållet i stallgödsel. Ulrika Listh på Greppa Näringen och Jordbruksverket kommer att arbeta med projektet under de kommande två åren.

De tar fram gemensam gödselstandard för länderna runt Östersjön

Ulrika Listh på Greppa Näringen, Jordbruksverket kommer arbeta med projektet Manure Standards de kommande två åren.

Målet med projektet Manure Standards är att åstadkomma en mer hållbar och resurseffektiv hantering av stallgödsel. Arbetet med projektet startade igång i slutet av oktober och det fortsatta arbetet håller på att utkristallisera sig.

Projektet går ut på att ta fram en gemensam standard för länderna kring Östersjön för hur man räknar på innehållet av näringsämnen i gödsel och också hur mycket gödsel det blir från olika djurslag.
– Tanken är att hitta ett sätt som fungerar hyfsat för alla, förklarar Ulrika Listh som berättar att det idag skiljer sig åt hur länderna räknar.

Vissa av länderna i projektet räknar inte på stallgödsel medan de länder som gör beräkningar till viss del gör på olika vis, vilket medför att siffrorna blir svåra att jämföra.
– Danmark, Finland, Sverige och Estland har ungefär samma upplägg på beräkningarna, medan andra länder som exempelvis Ryssland har ett annat system.

Hoppas få bättre grunddata till VERA

Ulrika Listh är ansvarig för beräkningarna för stallgödsel i Greppa Näringens nuvarande beräkningsverktyg VERA. Hon poängterar att man inte har för avsikt att byta ut VERA i samband med projektet.
– Vi kommer fortfarande att använda VERA, men det här blir en möjlighet att få bättre underlag för våra grunddata så att de blir ännu säkrare, säger Ulrika Listh.

Inom ramen för projektet kommer ett nytt verktyg att tas fram för att göra beräkningar på gårdsnivå.
– Men det finns inga krav på att alla länder måste använda det verktyget, utan det är mer tänkt för de som inte har något bra beräkningsprogram idag.

En annan del av projektet handlar om att förbättra hur prover tas för att bäst göra analyser av stallgödsel.
– I samband med det kommer vi ha 5-6 pilotgårdar i varje land. Vi kommer ta prover på gårdarna och göra analyser. Det kommer bidra till underlag för beräkningarna så att vi landar rätt, säger Ulrika Listh.

Ökad medvetenhet om stallgödselns värde

Förhoppningen är att hitta en modell som fungerar bra för alla länderna i projektet.
– En vinst är att de värden vi använder kommer att bli mer jämförbara. Om vi pratar om kväveinnehållet i flytgödsel från mjölkkor så vet vi att det är framräknat på ungefär samma sätt oberoende av vilket land vi pratar med, säger Ulrika Listh.

Inom projektet kommer man också att räkna på vilka miljömässiga och ekonomiska konsekvenser den nya standarden kommer att få. Ulrika Listh hoppas att resultatet kommer bli en ökad medvetenhet om värdet av stallgödsel.
– Genom att få bättre koll på vad stallgödseln innehåller kan man gödsla mer rätt och inte lägga på för mycket.

Manure standards

Projektet är tvåårigt och pågår mellan oktober 2017 och december 2019.

  • Nio länder deltar i projektet: Finland, Sverige, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Ryssland.
  • Det finansieras med 3,7 miljoner euro.
  • Projektet leds av finska naturresursinstitutet Luke. Svenska aktörer är Rise Jordbruk och livsmedel (fd JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik) och Jordbruksverket.

Läs mer: Projektet har ännu ingen hemsida men går att följa på twitter: @ManureStandardslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2017-12-05 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp