Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Svårt få bukt med nitratkväve i dricksvattnet

Foto: Erik Karlsson

Svårt få bukt med nitratkväve i dricksvattnet

01 december 2017

Kostnaden för dricksvatten kan öka med 1 300 kronor per år för en tysk familj om inte kväveutlakningen från åkrarna minskar. Priset på vatten ökar om utlakningen inte minskar och grundvattnet som används som dricksvatten måste renas från nitratkväve.

Så mycket som 27 procent av det tyska grundvattnet innehåller mer nitrat än hälsogränsvärdet på 50 mg per liter vatten. Det gör att en hel del av dricksvattnet till de drygt 80 miljonerna människor måste renas från nitrat. Ibland späds istället grundvatten från jordbruksbygd med grundvatten från skogsbygd för att få ner medelhalten av nitrat.

Tyska Umweltbundesamt (Naturvårdsverket) har i en ny omfattande studie av grundvattentäkter i Tyskland jämfört kostnader för att rena bort nitrat i vattenverket med att minska mängden kväve som läcker från åkrarna och som fyller på grundvattnet med kväve.

Miljöavtal med lantbrukare i Niedersachsen

I Niedersachsen har vattenverket valt att teckna avtal med lantbrukarna i täktområdena. Hittills har 2 587 sådana avtal tecknats som omfattar 81 procent av arealen. I genomsnitt betalar vattenverket 650 kronor per hektar i ersättning för de miljöåtgärder de vill ha gjorda i växtodlingen.

Det är svårt att veta hur mycket det minskar nitrathalten i grundvattnet, eftersom det tar så lång tid innan det märks på det stora djup där grundvattnet tas. Istället använder de halten av mineralkväve i jorden om hösten som mått. Det kvävet kan utlakas under vintern och rinna till grundvattnet. Målet är maximalt 35 kg kväve per hektar. Där avtal tecknats fanns i medeltal 50-64 kg kväve per hektar. På marker utan avtal fanns 68-90 kg kväve per hektar.

Annat vattenverk provar bonuskoncept

Ett annat vattenverk styr inte genom att kräva eller avtala om specifika odlingsåtgärder. Istället betalar de för vilket resultat som uppnås. Även här är målet ett lågt innehåll av kväve inför vintern. Målet är maximalt 40 kg kväve per hektar, men det målet kommer att skärpas till 30 kg år 2020.

Till de som når målet betalas cirka 2 000 kronor per hektar. De som lyckas sämst, men ändå gör miljöåtgärder, får 500 kronor och däremellan finns ett annat steg. Det är alltså målstyrning istället för detaljstyrning och lantbrukaren får själv välja lämpliga åtgärder. Fram till år 2016 nådde cirka 40 procent av gårdarna målet om 40 kg kväve.

Dyrt att rena kväve

Vattenverken jämför de förebyggande lantbrukskostnaderna med andra åtgärder som att borra nya borrhål, att blanda vatten eller att fördjupa ett borrhål med 30 meter. Det senare kan kosta cirka 400 000 kr. Att rena vattnet från nitrat kostar i medeltal 5-7 kronor per kubikmeter. Ju mer nitrat vattnet innehåller desto dyrare rening. I siffrorna inkluderas även kostnaden för att rena vattnet från växtskyddsmedel.

Källa: Zu viel Dünger: Trinkwasser könnte teurer werdenlänk till annan webbplats, pressmeddelande från tyska naturvårdsmyndigheten Umweltbundesamt med länkar till publikation och faktablad, 2017.

Sidan uppdaterades 2017-12-01 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp