Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Digitalisering i lantbruket ger mindre algblomning

Bilder på fälten visar hur tillväxten varierar och datan översätts till hur mycket kväve grödan behöver. Den digitala gödselspridaren läser av informationen och gödseln fördelas efter grödans behov. Foto: Janne Andersson

Digitalisering i lantbruket ger mindre algblomning

30 november 2017

Drönare som inspekterar hur grödan växer, gödselspridare som styrs via satelliter och sensorer som mäter växtnäringsinnehåll online är tre exempel på tekniker som snabbt fått stor användning bland svenska lantbrukare.

I dag kan vi mäta hur jorden och växterna på åkern mår med större precision än tidigare. Det ger förutsättningar för en jämnare mognad, högre skörd och genom effektivare användning av gödselmedel minskar övergödningen av sjöar och hav.

Satellitstyrd gödselspridare

Idag använder många traktorförare tekniken för automatisk styrning med hjälp av GPS. På så sätt undviker de att överlappa körningarna vilket sparar tid och bränsle. Ett annat digitalt hjälpmedel som på kort tid fått stort genomslag i Sverige är satellitstyrda gödselspridare. Metoden som fått namnet CropSAT förser odlaren med nytagna satellitbilder av fälten. På bilderna visas data över hur tillväxten varierar och den översätts till hur mycket kväve grödan behöver. Via en USB-kabel överförs informationen till den digitala spridaren och gödseln fördelas över fältet anpassat till grödans behov. Istället för att som tidigare gödsla allt lika mycket.

Ny teknik ska vara lättillgänglig

– Genom vårt samarbete med utvecklingsteamet på CropSAT vill vi föra ut ny teknik i lantbruket så att den blir tillgänglig på ett enkelt och billigt sätt, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen. Vi informerar om ny teknik vid våra rådgivningsbesök samt gör satellitbilder och annan information tillgängliga via webben. Det vinner både miljön och lantbrukaren på, fortsätter Stina Olofsson.

Alltfler digitala hjälpmedel lanseras. Exempelvis går det nu att mäta kväveläckaget ur dräneringsrör online. En annan teknik som provas är en ogrässpruta med fotosensorer som känner igen ett ogräs bland nyttoväxter så att växtskyddsmedel bara appliceras där det behövs.

Mer information

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.

Kontaktpersoner för journalister

Stina Olofsson, projektledare Greppa Näringen
Telefon 040 41 52 31 eller 070 595 51 31

Markus Hoffman, expert på vatten och växtnäring, LRF
Telefon 08-787 57 44

Sidan uppdaterades 2017-11-30 av Teresia Borgman

Relaterade nyheter

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp