Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Svara rätt på miljötentan – annars får du inga pengar

Lantbrukaren måste kvalitetstesta åkermarken, till exempel när det gäller markens struktur, förekomst av ogräs, brist på näringsämnen och kalktillstånd. Foto: Janne Andersson

Svara rätt på miljötentan – annars får du inga pengar

24 november 2017

Du måste svara rätt på 15 frågor i miljökunskap annars får du mindre stödpengar. Det är ett av flera villkor i en finsk stödform för att minska näringsläckage från odling. I en annan stödform betalas 40 euro per hektar för att direktmylla eller injektera flytgödsel.

Sverige och Finland har styrts tillsammans i över 600 år. Det finns alltså mycket som förenar de båda länderna, också när det gäller miljöstöden i EU:s landsbygdsprogram. Men det finns också skillnader som är intressanta och kanske lärorika åt båda hållen.

Miljöersättning för våtmarker, skyddszoner och fånggrödor finns i båda länderna, men i Finland tillämpas ett baspaketstöd som fått stor anslutning och som påminner om det tidigare svenska REKO-stödet. REKO var en förkortning av Resurshushållande Konventionellt Jordbruk. Stödet var ett paketstöd med flera åtgärder, bland annat utbildningsdagar, växtnäringsbalans, markkartering, växtodlingsplan och spruttest. Stödet försvann i början av 2000-talet.

Sex åtgärder som grundkrav för att få 54 euro per hektar

Grundåtagandet för den stödform som benämns Balanserad användning av näringsämnen omfattar sex åtgärder:

 1. Årlig växtodlings- och gödslingsplan ska upprättas.
 2. Femårig odlingsplan ska göras. Där behöver framgå vilka grödor som planeras och planen ska lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.
 3. Markkartering vart femte år.
 4. Lantbrukaren måste gå en dags kurs om miljöfrågor. Alternativet är att sitta hemma och göra ett prov (nättentamen) och svara rätt på 15 frågor. Den som misslyckas får göra om provet.
 5. Åkermarken på gården måste kvalitetstestas. Det görs av lantbrukaren själv genom att på cirka 15 områden bedöma markens skick enligt en skala. Det handlar både om markens struktur, förekomst av ogräs, brist på näringsämnen och kalktillstånd med mera.
 6. Till sist måste en ogödslad skyddsremsa på minst tre meter finnas längs vattendrag.

Miljöåtgärder för enskilda fält

Utöver paketet ovan som omfattar hela gården finns ersättningar som kan sökas för enskilda åkrar som exempelvis:

 • Placering av flytgödsel. I denna stödform ska flytgödsel eller urin spridas med direktmyllning eller injekteras. Det minskar både ammoniakavgång och risken för ytavrinning på vallar. Betalas med 40 euro per hektar.
 • Återanvändning av näringsämnen och organiskt material, betalas med 40 euro per hektar
 • Skyddszoner, benämns skyddszonsvallar, betalas med 50 euro per hektar i prioriterade områden och 45 i övriga områden.
 • Fleråriga miljövallar, 50 euro per hektar.
 • Växttäcke vintertid, ersättning ges i fyra steg om 20, 40, 60 och 80 procent av gårdens mark är bevuxen vintertid. Det minskar jorderosion. Ersättning ges i motsvarande steg: 4, 18, 36 och 54 euro per hektar.

Läs mer: Finska landsbygdsverket Mavis guider om miljöersättning och miljöavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades 2019-05-16 av Alexander Regnér

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp