Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Surgörning och injektering är bra för lågt ammoniakläckage

Foto: Mårten Svensson

Surgörning och injektering är bra metoder för låg ammoniakavgång

17 november 2017

Spridningsförlusterna av ammoniak blir nästan 80 procent lägre när flytgödseln surgörs vid spridningen. Injektering ger också betydligt mindre kväveförlust jämfört med bandspridning. Det framkommer i samordnade tyska och danska fältförsök.

EU:s nya ammoniakdirektiv, det så kallade takdirektivet, tvingar alla medlemsländer att minska sina ammoniakutsläpp till år 2030.

Tyska och danska forskare har undersökt hur ammoniakavgången vid spridning av flytgödsel kan minska jämfört med idag. Spridning gjordes i vall under två år både i norra Tyskland och i Danmark vid sammanlagt 14 olika tillfällen. Fem olika spridningsmetoder jämfördes:

  • A. Spridning med släpslangar (referens)
  • B. Injektering i jorden med skivbillar med 17 centimeter radavstånd
  • C. Injektering i jorden med skrivbillar med 33 centimeter radavstånd
  • D. Spridning med släpslangar av gödsel surgjord till pH 6.5
  • E. Spridning med släpslangar av gödsel surgjord till pH 6.0

Ammoniakavgång mättes i ett instrument som monterades 15 centimeter ovanför marken i de 9x9 meter stora försöksrutorna. Även lustgas mättes.

Stor minskning av ammoniakläckage

Ammoniakavgången varade ungefär fyra dagar efter spridning. I referensspridningen med släpslangar (metod A) varierade ammoniakavgången mellan 5 och 40 procent av tillfört ammoniumkväve. Spridning med injektering förlorade 2-28 (metod B) respektive 2 till 15 (metod C) procent av ammoniumkvävet. Spridning av flytgödsel surgjord till pH 6.5 förlorade 2- 20 procent och flytgödsel surgjord till pH 6.0 förlorade bara 1-7 procent av ammoniumkvävet.

Att siffrorna anges i intervall beror alltså på att det var olika ammoniakläckage vid varje spridningstidpunkt. Sammanfattningen är att de fyra olika metoderna minskade ammoniakläckaget med 31 (B), 61 (C), 42 (D) och 79 (E) procent.

Så påverkas lustgas och skörd

Under det första försöksåret var avgången av lustgas låg och det fanns ingen säkerställd skillnad mellan de olika sätten att sprida flytgödsel. Påföljande år var avgången generellt högre och spridningen med injektering med det högre radavståndet gav högre avgång av lustgas. Forskarna spekulerar i att skivbillarna gjorde en lokal förtätning av jorden och där samlades tillfälligt mycket kväve i en liten skåra.

Skörden påverkades varken upp eller ner vid någon av de båda platserna eller spridningsmetoderna. Forskarna är positiva till de stora minskningarna av ammoniakavgång men påpekar att vid surgörning är åtgången av svavelsyra på nära 5 liter per ton en sak att beakta.

Källa: Effects of acidification and injection of pasture applied cattle slurry on ammonia losses, N2O emissions and crop N uptakelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Seidel, Achim; Pacholski, Andreas; Nyord, Tavs; Vestergaard, Annette; Pahlmann, Ingo; Herrmann, Antje; Kage, Henning. Agriculture, Ecosystems & Environment , Volume 247 – Sep 1, 2017

Sidan uppdaterades 2017-11-17 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp